มูลนิธิคนตาบอดส่งร่างรธน.อักษรเบรลล์อีสาน

แสดงความคิดเห็น

มูลนิธิคนตาบอดส่งร่างรธน.อักษรเบรลล์อีสาน

นายมุข วงษ์ชวลิตกุล ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2559 ฉบับอักษรเบรลล์ ให้แก่องค์กรคนตาบอดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่เหล่าสมาชิกของกลุ่มและสมาคมคนตาบอดได้ศึกษาก่อนออกเสียงลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้

นายมุข ยังกล่าวอีกว่า มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ สาขาจ.นครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนสุรนารี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับอักษรเบรลล์ จำนวน 300 ชุด และแผ่นพับสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับอักษรเบรลล์ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการทางสายตา ที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติเพื่อให้ผู้พิการทางสายตามีความรู้ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบการพิจารณาออกเสียงลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้านสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของผู้พิการอย่างเสมอภาคอีกด้วย

ขอบคุณ... http://www.lokwannee.com/web2013/?p=229262 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: lokwannee.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ก.ค.59
วันที่โพสต์: 25/07/2559 เวลา 09:35:55 ดูภาพสไลด์โชว์ มูลนิธิคนตาบอดส่งร่างรธน.อักษรเบรลล์อีสาน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มูลนิธิคนตาบอดส่งร่างรธน.อักษรเบรลล์อีสาน นายมุข วงษ์ชวลิตกุล ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2559 ฉบับอักษรเบรลล์ ให้แก่องค์กรคนตาบอดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่เหล่าสมาชิกของกลุ่มและสมาคมคนตาบอดได้ศึกษาก่อนออกเสียงลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ นายมุข ยังกล่าวอีกว่า มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ สาขาจ.นครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนสุรนารี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับอักษรเบรลล์ จำนวน 300 ชุด และแผ่นพับสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับอักษรเบรลล์ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการทางสายตา ที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติเพื่อให้ผู้พิการทางสายตามีความรู้ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบการพิจารณาออกเสียงลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้านสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของผู้พิการอย่างเสมอภาคอีกด้วย ขอบคุณ... http://www.lokwannee.com/web2013/?p=229262

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...