ปันวีลแชร์เพื่อผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

วีลแชร์เพื่อผู้พิการ

ที่บ้านคุณมี "วีลแชร์" เก่าอยู่อย่าทิ้ง ส่งต่อเพื่อมอบให้กับผู้พิการที่รอโอกาสเคลื่อนไหว เสมือนแขน ขา และเป็นชีวิตใหม่แก่ผู้ยากไร้ เป็นหนึ่งโครงการที่คืนสู่สังคม เมื่อบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) สนับสนุนค่าขนส่งรถ Wheelchair จากต่างประเทศ และ จัดทำภาพยนตร์เพื่อสังคม วิลแชร์เก่า “ให้ชีวิตใหม่” เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศกับโครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องความพิการสำหรับเด็กและคนพิการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ทั้งนี้ ยังจัดทำภาพยนตร์เพื่อสังคม “วิลแชร์เก่า “ให้ชีวิตใหม่” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้พิการยากไร้ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคม และ รณรงค์ให้คนไทยหันมาบริจาคอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำกลับไปปรับปรุง ประกอบ ดัดแปลง ให้เป็นเสมือนแขน ขา และ เป็นชีวิตใหม่แก่ผู้ยากไร้ สร้างการมีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่ออีกหลายชีวิตที่ต้องดูแล

ทหารลำเรียงวิลแชร์ไปบริจาค

จากการรายงานสถานการณ์โลกปี 2553 พบจำนวนเด็กพิการและคนพิการคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของประชากรโลก สำหรับประเทศไทยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2550 มีเด็กและคนพิการคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากข้อมูลดังกล่าว สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โครงการในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนรถ Wheelchair และอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ ที่เกิดขึ้นกับคนยากไร้ จึงได้รวมตัวกลุ่มอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดตั้งโครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและคนพิการ (RICD Wheelchair Project) เพื่อจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการและเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีความพิการร่วมด้วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความคล่องตัว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และออกไปทำงานเพื่อสร้างรายได้และช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยขอรับบริจาคอุปกรณ์ฯจากหลายประเทศทั่วโลก ทั้ง สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เคนย่า ฯลฯ ส่งตรงมายัง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำการประกอบ ดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมให้เหมาะสมกับสรีระของคนไทย

โดยสมารถไปบริจาคไว้ที่ His & Her Shop ซึ่งมีกว่า 80 สาขาทั่วประเทศไทย จากนั้น บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด จะดำเนินการขนส่งมอบต่อไปยัง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและส่งต่อถึงมือผู้พิการต่อไป หรือบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงได้ที่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี “โครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ” เลขที่บัญชี 547-0-16147-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาช่วงสิงห์ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 053-908300-49

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/women/234013

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ค.59
วันที่โพสต์: 21/07/2559 เวลา 10:58:57 ดูภาพสไลด์โชว์ ปันวีลแชร์เพื่อผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

วีลแชร์เพื่อผู้พิการ ที่บ้านคุณมี "วีลแชร์" เก่าอยู่อย่าทิ้ง ส่งต่อเพื่อมอบให้กับผู้พิการที่รอโอกาสเคลื่อนไหว เสมือนแขน ขา และเป็นชีวิตใหม่แก่ผู้ยากไร้ เป็นหนึ่งโครงการที่คืนสู่สังคม เมื่อบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) สนับสนุนค่าขนส่งรถ Wheelchair จากต่างประเทศ และ จัดทำภาพยนตร์เพื่อสังคม วิลแชร์เก่า “ให้ชีวิตใหม่” เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศกับโครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องความพิการสำหรับเด็กและคนพิการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ทั้งนี้ ยังจัดทำภาพยนตร์เพื่อสังคม “วิลแชร์เก่า “ให้ชีวิตใหม่” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้พิการยากไร้ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคม และ รณรงค์ให้คนไทยหันมาบริจาคอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำกลับไปปรับปรุง ประกอบ ดัดแปลง ให้เป็นเสมือนแขน ขา และ เป็นชีวิตใหม่แก่ผู้ยากไร้ สร้างการมีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่ออีกหลายชีวิตที่ต้องดูแล ทหารลำเรียงวิลแชร์ไปบริจาค จากการรายงานสถานการณ์โลกปี 2553 พบจำนวนเด็กพิการและคนพิการคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของประชากรโลก สำหรับประเทศไทยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2550 มีเด็กและคนพิการคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากข้อมูลดังกล่าว สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โครงการในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนรถ Wheelchair และอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ ที่เกิดขึ้นกับคนยากไร้ จึงได้รวมตัวกลุ่มอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดตั้งโครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและคนพิการ (RICD Wheelchair Project) เพื่อจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการและเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีความพิการร่วมด้วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความคล่องตัว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และออกไปทำงานเพื่อสร้างรายได้และช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยขอรับบริจาคอุปกรณ์ฯจากหลายประเทศทั่วโลก ทั้ง สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เคนย่า ฯลฯ ส่งตรงมายัง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำการประกอบ ดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมให้เหมาะสมกับสรีระของคนไทย โดยสมารถไปบริจาคไว้ที่ His & Her Shop ซึ่งมีกว่า 80 สาขาทั่วประเทศไทย จากนั้น บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด จะดำเนินการขนส่งมอบต่อไปยัง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและส่งต่อถึงมือผู้พิการต่อไป หรือบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงได้ที่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี “โครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ” เลขที่บัญชี 547-0-16147-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาช่วงสิงห์ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 053-908300-49 ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/women/234013

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...