กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ

พระนครศรีอยุธยา – กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อวันที่ (6 ก.ค.) นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ได้เปิดรับคำขอสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการจะให้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. ช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้พิการ เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับคนพิการ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ รถสามล้อโยก และเท้าเทียม ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปแล้ว 7 ครั้ง มีรายได้จากการประมูลกว่า 150 ล้านบาท และได้ช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วกว่า180รายรวมเป็นเงินเกือบ10ล้านบาท

นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่จัดทำมาจากวัสดุอย่างดี สามารถที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป ก็เป็นคุณสมบัติที่อยากจะให้ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนได้มายื่นขออุปกรณ์เหล่านี้ ก็คิดว่าตราบใดที่ยังมีการประมูลเลขทะเบียนรถสวย เงินสำคัญส่วนหนึ่งนอกจากจะนำมาใช้ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนให้เจ็บตายน้อยลง หรือเป็นศูนย์แล้ว เราก็จะยังจัดสรรอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง”

นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้พิการที่จะมายื่นขอรับความช่วยเหลือนั้นจะต้องเป็นผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ มาก่อน หรือได้รับการช่วยเหลือผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและจะต้องไม่เคยผิดเงื่อนไขในเรื่องของการยื่นขอหรือการใช้อุปกรณ์ผิดประเภทต่างๆ

ล่าสุด ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้พิการมายื่นคำขอรับอุปกรณ์แล้ว จำนวน 3 ราย ซึ่งถือว่าน้อยมาก ทั้งนี้ คาดว่าเป็นเพราะกฎเกณฑ์ในครั้งนี้มีความเข้มงวดจากคณะกรรมการมากขึ้น เนื่องจากจะต้องผ่านการรับรองจากแพทย์เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นแพทย์ในระดับสูงกว่าที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคมากนัก จึงอยากให้จะผู้พิการที่สนใจจริงๆ เข้ามาใช้สิทธิยื่นคำขอไว้ก่อน เพื่อให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาถึงการลดหย่อนผ่อนผันข้อกำหนดอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจให้มายื่นคำขอพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นี้ ติดต่อสอบถามโทร.0-3533-5433 หรือเว็บไซต์ http://ayutthaya.dlt.go.th/ หรือ ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000067419 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 06 ก.ค.59
วันที่โพสต์: 7/07/2559 เวลา 09:48:56 ดูภาพสไลด์โชว์ กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ พระนครศรีอยุธยา – กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อวันที่ (6 ก.ค.) นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ได้เปิดรับคำขอสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการจะให้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. ช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้พิการ เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับคนพิการ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ รถสามล้อโยก และเท้าเทียม ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปแล้ว 7 ครั้ง มีรายได้จากการประมูลกว่า 150 ล้านบาท และได้ช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วกว่า180รายรวมเป็นเงินเกือบ10ล้านบาท นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่จัดทำมาจากวัสดุอย่างดี สามารถที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป ก็เป็นคุณสมบัติที่อยากจะให้ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนได้มายื่นขออุปกรณ์เหล่านี้ ก็คิดว่าตราบใดที่ยังมีการประมูลเลขทะเบียนรถสวย เงินสำคัญส่วนหนึ่งนอกจากจะนำมาใช้ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนให้เจ็บตายน้อยลง หรือเป็นศูนย์แล้ว เราก็จะยังจัดสรรอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง” นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้พิการที่จะมายื่นขอรับความช่วยเหลือนั้นจะต้องเป็นผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ มาก่อน หรือได้รับการช่วยเหลือผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและจะต้องไม่เคยผิดเงื่อนไขในเรื่องของการยื่นขอหรือการใช้อุปกรณ์ผิดประเภทต่างๆ ล่าสุด ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้พิการมายื่นคำขอรับอุปกรณ์แล้ว จำนวน 3 ราย ซึ่งถือว่าน้อยมาก ทั้งนี้ คาดว่าเป็นเพราะกฎเกณฑ์ในครั้งนี้มีความเข้มงวดจากคณะกรรมการมากขึ้น เนื่องจากจะต้องผ่านการรับรองจากแพทย์เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นแพทย์ในระดับสูงกว่าที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคมากนัก จึงอยากให้จะผู้พิการที่สนใจจริงๆ เข้ามาใช้สิทธิยื่นคำขอไว้ก่อน เพื่อให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาถึงการลดหย่อนผ่อนผันข้อกำหนดอีกครั้ง สำหรับผู้ที่สนใจให้มายื่นคำขอพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นี้ ติดต่อสอบถามโทร.0-3533-5433 หรือเว็บไซต์ http://ayutthaya.dlt.go.th/ หรือ ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000067419

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...