'ป่อเต็กตึ๊ง'มอบรถสามล้อโยก-รถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาสครั้งที่2

แสดงความคิดเห็น

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" จัดพิธีมอบรถสามล้อโยกและรถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ครั้งที่ 2

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" กำหนดพิธีมอบรถสามล้อโยกและรถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 จำนวน 100 คัน มูลค่า 5 แสนบาท เพื่อสนับสนุนอาชีพการผลิตรถสำหรับคนพิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ณ มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ (1 ก.ค.59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีมอบรถสามล้อโยกและรถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ณ มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยมีคณะผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ พร้อมด้วยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมในพิธีมอบฯ และคุณศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการสนับสนุนรถสามล้อโยกและรถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 นี้ จำนวน 100 คันเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น500,000บาท

'ป่อเต็กตึ๊ง'มอบรถสามล้อโยก-รถวีลแชร์แก่ผู้พิการ

โดยในปี 2559 นี้ มีผู้พิการขอรับการอนุเคราะห์รถสามล้อโยกและรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 6 จังหวัดได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท มอบรถสามล้อโยก จำนวน 10 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน 2.จังหวัดนครสวรรค์ มอบรถสามล้อโยก จำนวน 2 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 18 คัน 3. จังหวัดนนทบุรี มอบรถสามล้อโยก จำนวน 5 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน 4. จังหวัดอ่างทาง มอบรถสามล้อโยก จำนวน 5 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คัน 5. จังหวัดสุพรรณบุรี มอบรถสามล้อโยก จำนวน 4คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 16 คัน และ 6. จังหวัดปัตตานี มอบรถสามล้อโยก จำนวน 10 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คัน รวมมอบรถสามล้อโยกและรถเข็นวีลแชร์จำนวน100คัน

คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ประธานในพิธีกล่าวว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในเรื่องสาธารณภัยต่างๆ โครงการมอบรถสามล้อโยกและรถเข็นวีลแชร์ ที่จะมอบในวันนี้นั้น เป็นการสนับสนุนอาชีพการผลิตรถสำหรับคนพิการของมูลนิธิคนพิการไทย และส่งมอบให้คนพิการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้ โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอส่งมอบรถสามล้อโยก จำนวน 36 คัน และรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 64 คัน รวมเป็นจำนวน 100 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 500,000 บาทเพื่อให้ผู้พิการด้อยโอกาสได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป.

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/652482

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย1ก.ค.59
วันที่โพสต์: 5/07/2559 เวลา 10:28:50 ดูภาพสไลด์โชว์ 'ป่อเต็กตึ๊ง'มอบรถสามล้อโยก-รถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาสครั้งที่2

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" จัดพิธีมอบรถสามล้อโยกและรถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" กำหนดพิธีมอบรถสามล้อโยกและรถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 จำนวน 100 คัน มูลค่า 5 แสนบาท เพื่อสนับสนุนอาชีพการผลิตรถสำหรับคนพิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ณ มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ (1 ก.ค.59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีมอบรถสามล้อโยกและรถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ณ มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยมีคณะผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ พร้อมด้วยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมในพิธีมอบฯ และคุณศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการสนับสนุนรถสามล้อโยกและรถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 นี้ จำนวน 100 คันเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น500,000บาท 'ป่อเต็กตึ๊ง'มอบรถสามล้อโยก-รถวีลแชร์แก่ผู้พิการ โดยในปี 2559 นี้ มีผู้พิการขอรับการอนุเคราะห์รถสามล้อโยกและรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 6 จังหวัดได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท มอบรถสามล้อโยก จำนวน 10 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน 2.จังหวัดนครสวรรค์ มอบรถสามล้อโยก จำนวน 2 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 18 คัน 3. จังหวัดนนทบุรี มอบรถสามล้อโยก จำนวน 5 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน 4. จังหวัดอ่างทาง มอบรถสามล้อโยก จำนวน 5 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คัน 5. จังหวัดสุพรรณบุรี มอบรถสามล้อโยก จำนวน 4คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 16 คัน และ 6. จังหวัดปัตตานี มอบรถสามล้อโยก จำนวน 10 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คัน รวมมอบรถสามล้อโยกและรถเข็นวีลแชร์จำนวน100คัน คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ประธานในพิธีกล่าวว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในเรื่องสาธารณภัยต่างๆ โครงการมอบรถสามล้อโยกและรถเข็นวีลแชร์ ที่จะมอบในวันนี้นั้น เป็นการสนับสนุนอาชีพการผลิตรถสำหรับคนพิการของมูลนิธิคนพิการไทย และส่งมอบให้คนพิการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้ โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอส่งมอบรถสามล้อโยก จำนวน 36 คัน และรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 64 คัน รวมเป็นจำนวน 100 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 500,000 บาทเพื่อให้ผู้พิการด้อยโอกาสได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป. ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/652482

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...