ขนส่งพะเยา เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน นายกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ทั้งนี้เฉพาะผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ผู้พิการที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรฯ สามารถยื่นคำขอได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ทางเว็บไซต์ http://www.phayao.dlt.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 054-431-111 หรือสายด่วน 1584

ขอบคุณ... http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=160627143842

ที่มา: lampang.prdnorth.in.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 มิ.ย.59
วันที่โพสต์: 28/06/2559 เวลา 10:08:52 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนส่งพะเยา เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน นายกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ทั้งนี้เฉพาะผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ผู้พิการที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรฯ สามารถยื่นคำขอได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ทางเว็บไซต์ http://www.phayao.dlt.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 054-431-111 หรือสายด่วน 1584 ขอบคุณ... http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=160627143842

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...