สร้างความเป็นส่วนตัวรอบด้าน

ภาพประกอบภาษามือคำว่า : สร้างความเป็นส่วนตัวรอบด้าน

ภาษาอังกฤษ : privacy set all around, establish personal privacy all around "I want everyone to leave me alone." (such as-"while I work.")

This sign does not have movement towards the palm, because of the added movement around the arc. But it does keep the palm facing out.

คำอธิบาย : สร้างความเป็นส่วนตัวรอบด้าน เช่น ฉันอยากให้ทุกคนปล่อยฉันไว้ตามลำพัง (เช่น ขณะที่ฉันทำงาน) ท่ามือนี้ไม่มีการเคลื่อไหวที่เพิ่มขึ้นรอบๆ ส่วนโค้งแต่ก็ยังรักษาฝ่ามือให้คงหันออกนอกตัวไว้ตลอด

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 5/05/2560 เวลา 10:53:15 ดูภาพสไลด์โชว์ สร้างความเป็นส่วนตัวรอบด้าน