เตียงนอน, ที่นอน

ภาพประกอบภาษามือคำว่า : เตียงนอน, ที่นอน

ภาษาอังกฤษ : bed, mattress

คำอธิบาย : เตียงนอน, ที่นอน

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 25/04/2560 เวลา 14:06:39 ดูภาพสไลด์โชว์ เตียงนอน, ที่นอน