ใครๆ ก็ขอร้องให้ฉันช่วย

แสดงความคิดเห็น

ภาพประกอบภาษามือคำว่า ใครๆ ก็ขอร้องให้ฉันช่วย

ภาษาอังกฤษ : requested for help from every direction, called upon by many (at once), beckoned from many sources

คำอธิบาย : ใครๆ ก็ขอร้องให้ฉันช่วย, ขอร้องจากทุกทิศทาง (ในเวลาเดียวกัน)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 16/05/2559 เวลา 14:29:28 ดูภาพสไลด์โชว์ ใครๆ ก็ขอร้องให้ฉันช่วย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพประกอบภาษามือคำว่า ใครๆ ก็ขอร้องให้ฉันช่วย ภาษาอังกฤษ : requested for help from every direction, called upon by many (at once), beckoned from many sources คำอธิบาย : ใครๆ ก็ขอร้องให้ฉันช่วย, ขอร้องจากทุกทิศทาง (ในเวลาเดียวกัน)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...