ห้องวิจัย หน้า 2

 1. 16พระราชทาน “เครื่องอักษรเบรลล์” ผลงานนักวิจัยไทยแด่ผู้พิการทางสาย... 524/0 20/08/2558
 2. 17อัลไซเมอร์รู้ก่อนได้ด้วยการตรวจเลือด 692/0 5/08/2558
 3. 18จริงหรือ? ผลวิจัยที่ว่า “เลี้ยงแมวในบ้าน” จะทำให้เด็กฉลาดน้อยลง 820/0 5/06/2558
 4. 19ออทิสติกกับอัจฉริยะ มีลักษณะร่วมกัน 652/0 20/05/2558
 5. 20ข้อเสียพ่อมีอายุ มีลูกอาจไม่หล่อ 932/0 28/03/2557
 6. 21หญิงพิการร้อยละ 86 ไม่เคยเข้า รพ.รัฐทั้งที่มีบัตร 640/0 27/03/2557
 7. 22การหาวอยู่ที่อายุ ยิ่งแก่ยิ่งทำยาก 1015/0 20/03/2557
 8. 23คนไทย 10% นอนไม่หลับ "ศิริราช" ชี้ภัยเงียบถึงชีวิต 1929/0 19/03/2557
 9. 24ยีนบำบัดตาบอด 584/0 12/03/2557
 10. 25ใช้ชีวิตอยู่ในความมืดเพิ่มศักยภาพ'หู' 483/0 12/03/2557
 11. 26 วิจัยปั่นจักรยานเสริมสุขภาพคนชรา เพิ่มมวลกระดูก-กระตุ้นสมอง 709/0 11/03/2557
 12. 27เคมีทำลายสมอง 455/0 11/03/2557
 13. 28นักวิจัยภาษาเสียดาย หากเลิกใช้ศัพท์ 'ปัญญาอ่อน' 467/0 10/03/2557
 14. 29เหตุใดผู้ชายจึงมีโอกาสเป็นออทิสติกมากกว่าผู้หญิง 454/0 9/03/2557
 15. 30ห่วง 'ไวรัสตับอักเสบซี' ภัยเงียบคุกคามคนไทย 446/0 8/03/2557