ห้องวิจัย หน้า 2

 1. 16ทุกข์เด็กออทิสติก อายุไม่ค่อยยืน 1170/0 29/03/2559
 2. 17ผู้อพยพจากจาไมกาเริ่มโครงการช่วยเด็กออทิสติกพัฒนาด้านสุขภาพและสั... 1424/0 23/02/2559
 3. 18ระดับวิตามินสมอง B12 ลดลง เมื่ออายุมากขึ้นและจะลดต่ำลงก่อนวัยอัน... 573/0 2/02/2559
 4. 19บราซิลเร่งกำจัดยุงลายแพร่ไวรัสทำเด็กสมองพิการ 651/0 2/12/2558
 5. 20ควรรู้! ผลศึกษาเผย นอนไม่เพียงพอ ไม่ใช่แย่หนักที่สุด แต่ยังมี"แย... 828/0 13/11/2558
 6. 21พระราชทาน “เครื่องอักษรเบรลล์” ผลงานนักวิจัยไทยแด่ผู้พิการทางสาย... 776/0 20/08/2558
 7. 22อัลไซเมอร์รู้ก่อนได้ด้วยการตรวจเลือด 898/0 5/08/2558
 8. 23จริงหรือ? ผลวิจัยที่ว่า “เลี้ยงแมวในบ้าน” จะทำให้เด็กฉลาดน้อยลง 1136/0 5/06/2558
 9. 24ออทิสติกกับอัจฉริยะ มีลักษณะร่วมกัน 978/0 20/05/2558
 10. 25ข้อเสียพ่อมีอายุ มีลูกอาจไม่หล่อ 1181/0 28/03/2557
 11. 26หญิงพิการร้อยละ 86 ไม่เคยเข้า รพ.รัฐทั้งที่มีบัตร 863/0 27/03/2557
 12. 27การหาวอยู่ที่อายุ ยิ่งแก่ยิ่งทำยาก 1316/0 20/03/2557
 13. 28คนไทย 10% นอนไม่หลับ "ศิริราช" ชี้ภัยเงียบถึงชีวิต 2633/0 19/03/2557
 14. 29ยีนบำบัดตาบอด 887/0 12/03/2557
 15. 30ใช้ชีวิตอยู่ในความมืดเพิ่มศักยภาพ'หู' 727/0 12/03/2557