ห้องวิจัย หน้า 11

  1. 151ผลวิจัยเผยกินยาพาราฯประจำเสี่ยงหูหนวก 623/0 3/10/2555
  2. 152เจอปัจจัยเสี่ยงในคนกลุ่ม A ทำป่วย ‘สโตรค’!? 386/0 3/10/2555
  3. 153สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 655/0 3/10/2555
  4. 154มศวชุมนุมผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 1632/0 3/10/2555
  5. 155ยาวิเศษจากน้ำลายของแมลงวัน รักษาผู้ป่วยตาบอด จากพยาธิฟิลาเรีย 473/0 3/10/2555
  6. 156ฟื้นฟูหนูอัมพาตให้กลับเดินวิ่งได้ พิการเพราะไขสันหลังโดนตัดขาด 468/0 3/10/2555
  7. 157ทุบวอลเลย์บอลยันโรคกระดูกพรุนได้ ป้องกันล้มสะโพกหักบั้นปลายชีวิต 560/0 3/10/2555
  8. 158หญิงอัมพาตใช้ สมอง ควบคุมแขนกล 610/0 3/10/2555
  9. 159Kinect ช่วยประเมินแนวโน้มออทิสติกในเด็ก 593/0 3/10/2555
  10. 160การแก้ไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม 529/0 3/10/2555