ห้องวิจัย หน้า 11

 1. 151ไขปัญหาลูกซน “สมาธิสั้น” รักษาได้ด้วยยาเพิ่มสมาธิ 2761/0 17/03/2556
 2. 152ข้อเข่าเทียมสำหรับผู้หญิง ที่เอื้อต่อการงอเข่าอย่างเป็นธรรมชาติ 1832/0 8/03/2556
 3. 153ความตระหนักรู้และเจตคติการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2812/0 30/01/2556
 4. 154นักวิทย์เผย ‘ออทิสติก’ เยียวยาได้ 1624/0 3/10/2555
 5. 155ผลวิจัยเผยกินยาพาราฯประจำเสี่ยงหูหนวก 1228/0 3/10/2555
 6. 156เจอปัจจัยเสี่ยงในคนกลุ่ม A ทำป่วย ‘สโตรค’!? 1037/0 3/10/2555
 7. 157สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 1323/0 3/10/2555
 8. 158มศวชุมนุมผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 2830/0 3/10/2555
 9. 159ยาวิเศษจากน้ำลายของแมลงวัน รักษาผู้ป่วยตาบอด จากพยาธิฟิลาเรีย 1090/0 3/10/2555
 10. 160ฟื้นฟูหนูอัมพาตให้กลับเดินวิ่งได้ พิการเพราะไขสันหลังโดนตัดขาด 856/0 3/10/2555
 11. 161ทุบวอลเลย์บอลยันโรคกระดูกพรุนได้ ป้องกันล้มสะโพกหักบั้นปลายชีวิต 1226/0 3/10/2555
 12. 162หญิงอัมพาตใช้ สมอง ควบคุมแขนกล 1482/0 3/10/2555
 13. 163Kinect ช่วยประเมินแนวโน้มออทิสติกในเด็ก 1291/0 3/10/2555
 14. 164การแก้ไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม 1338/0 3/10/2555