ห้องวิจัย หน้า 11

 1. 151นักวิทย์เผย ‘ออทิสติก’ เยียวยาได้ 791/0 3/10/2555
 2. 152ผลวิจัยเผยกินยาพาราฯประจำเสี่ยงหูหนวก 792/0 3/10/2555
 3. 153เจอปัจจัยเสี่ยงในคนกลุ่ม A ทำป่วย ‘สโตรค’!? 491/0 3/10/2555
 4. 154สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 819/0 3/10/2555
 5. 155มศวชุมนุมผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 1738/0 3/10/2555
 6. 156ยาวิเศษจากน้ำลายของแมลงวัน รักษาผู้ป่วยตาบอด จากพยาธิฟิลาเรีย 585/0 3/10/2555
 7. 157ฟื้นฟูหนูอัมพาตให้กลับเดินวิ่งได้ พิการเพราะไขสันหลังโดนตัดขาด 494/0 3/10/2555
 8. 158ทุบวอลเลย์บอลยันโรคกระดูกพรุนได้ ป้องกันล้มสะโพกหักบั้นปลายชีวิต 691/0 3/10/2555
 9. 159หญิงอัมพาตใช้ สมอง ควบคุมแขนกล 725/0 3/10/2555
 10. 160Kinect ช่วยประเมินแนวโน้มออทิสติกในเด็ก 723/0 3/10/2555
 11. 161การแก้ไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม 713/0 3/10/2555