เหตุใดผู้ชายจึงมีโอกาสเป็นออทิสติกมากกว่าผู้หญิง

แสดงความคิดเห็น

ผู้ชายมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นโรค ความบกพร่องด้านสังคมและการสื่อสารอย่างโรคออทิสติก หรือโรคใกล้เคียงออทิสติกอย่าง autism spectrum disorder (ASD) มากกว่าผู้หญิง แต่ก่อนหน้านี้ ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัด

ล่าสุด งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ The American Journal of Human Genetics ได้อธิบายสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงมีภูมิคุ้มกันโรคนี้มากกว่าชาย โดยได้มีการเสนอว่า ผู้หญิงจะต้องมีการกลายพันธุ์ทางยีนที่สุดขั้วมากกว่าผู้ชายจึงจะผ่านเกณฑ์ ขั้นต่ำให้พัฒนาไปสู่การเป็นโรคออทิสติกได้

"นี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระดับโมเลกุลระหว่าง เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง ที่เกี่ยวข้องกับความพกพร่องทางพัฒนาการ" เซบาสเตียน ยาคิวมองต์ แห่งมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์เผย

"การศึกษาครั้งนี้เป็นการบอกถึงระดับของความทนทานของการพัฒนาสมองที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้หญิงดูจะได้เปรียบกว่าตรงจุดนี้" ก่อนหน้านี้เคยมีการค้นพบเรื่องเกี่ยวกับความไม่เหมือนกันของการพัฒนาทาง ประสาทระหว่างชายและหญิงเช่นกัน ทั้งในโรค ASD การพัฒนาความฉลาด และโรคสมาธิสั้น งานวิจัยบางฉบับบอกว่าปัจจัยทางสังคมสิ่งแวดล้อมมีผลทำให้ผู้ชายมีโอกาสเป็น มากกว่าหญิง แต่ขณะที่บางคนเชื่อว่าน่าจะมาจากพันธุกรรมที่แตกต่างกันของชายกับหญิงมากกว่า แต่ข้อสงสัยต่างๆก็ไม่เคยได้คำตอบด้วยการทดลองที่เชื่อถือได้

นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามตอบคำถามนี้ด้วยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลตัวอย่าง ดีเอ็นเอและลำดับพันธุกรรมของคนราวๆ 16,000 คนที่มีความบกพร่องทางระบบประสาท และจากคนอีกกลุ่ม 800 ครอบครัวที่เป็นโรคออทิสติก

นักวิจัยได้วิเคราะห์ทั้ง copy-number variants (CNVs) คือ ความแปรปรวนของจำนวนการทำซ้ำของยีนหนึ่งๆในแต่ละบุคคล และ single-nucleotide variants (SNVs) คือ ความแปรปรวนของลำดับดีเอ็ฯเอที่มีผลต่อนิวคลิโอไทด์หนึ่งตัว

จากการศึกษา นักวิจัยได้พบว่า ผู้หญิงที่ถูกวินิจฉัยว่ามีความกบกพร่องทางระบบประสาทหรือเป็นโรคออทิสติกนั้นจะมีจำนวนของ CNV มากกว่าผู้ชายที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเดียวกัน นอกจากนี้ ผู้หญิงที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสติกจะมีจำนวนของ SNV ที่มากกว่าชายที่เป็นโรคออทิสติกอีกด้วย

การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการบอกเราว่า สมองของผู้หญิงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่สุดขั้วมากๆ ซึ่งมากกว่าผู้ชาย จึงจะมีโอกาสพัฒนาเป็นโรคออทิสติกหรือโรคทางพัฒนาการอื่นๆ และผลการทดลองนี้ก็เอาเรื่องอิทธิพลของโครโมโซม X ออกไปจากการวิเคราะห์ด้วย

"โดยรวมแล้ว ผู้หญิงจะทำงานได้ดีกว่าชายถ้ามีการกลายพันธุ์ที่กระทบกับสมอง การค้นพบของเราก็อาจจะนำไปสูงวิธีการวินิจฉัยโรคทางพัฒนาการที่ละเอียด และเฉพาะเจาะจงกับเพศมากยิ่งขึ้น"

ขอบคุณ... http://www.vcharkarn.com/vnews/448259

vcharkarn.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มี.ค.57

ที่มา: vcharkarn.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มี.ค.57
วันที่โพสต์: 3/03/2557 เวลา 03:48:28

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผู้ชายมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นโรค ความบกพร่องด้านสังคมและการสื่อสารอย่างโรคออทิสติก หรือโรคใกล้เคียงออทิสติกอย่าง autism spectrum disorder (ASD) มากกว่าผู้หญิง แต่ก่อนหน้านี้ ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัด ล่าสุด งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ The American Journal of Human Genetics ได้อธิบายสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงมีภูมิคุ้มกันโรคนี้มากกว่าชาย โดยได้มีการเสนอว่า ผู้หญิงจะต้องมีการกลายพันธุ์ทางยีนที่สุดขั้วมากกว่าผู้ชายจึงจะผ่านเกณฑ์ ขั้นต่ำให้พัฒนาไปสู่การเป็นโรคออทิสติกได้ "นี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระดับโมเลกุลระหว่าง เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง ที่เกี่ยวข้องกับความพกพร่องทางพัฒนาการ" เซบาสเตียน ยาคิวมองต์ แห่งมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์เผย "การศึกษาครั้งนี้เป็นการบอกถึงระดับของความทนทานของการพัฒนาสมองที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้หญิงดูจะได้เปรียบกว่าตรงจุดนี้" ก่อนหน้านี้เคยมีการค้นพบเรื่องเกี่ยวกับความไม่เหมือนกันของการพัฒนาทาง ประสาทระหว่างชายและหญิงเช่นกัน ทั้งในโรค ASD การพัฒนาความฉลาด และโรคสมาธิสั้น งานวิจัยบางฉบับบอกว่าปัจจัยทางสังคมสิ่งแวดล้อมมีผลทำให้ผู้ชายมีโอกาสเป็น มากกว่าหญิง แต่ขณะที่บางคนเชื่อว่าน่าจะมาจากพันธุกรรมที่แตกต่างกันของชายกับหญิงมากกว่า แต่ข้อสงสัยต่างๆก็ไม่เคยได้คำตอบด้วยการทดลองที่เชื่อถือได้ นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามตอบคำถามนี้ด้วยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลตัวอย่าง ดีเอ็นเอและลำดับพันธุกรรมของคนราวๆ 16,000 คนที่มีความบกพร่องทางระบบประสาท และจากคนอีกกลุ่ม 800 ครอบครัวที่เป็นโรคออทิสติก นักวิจัยได้วิเคราะห์ทั้ง copy-number variants (CNVs) คือ ความแปรปรวนของจำนวนการทำซ้ำของยีนหนึ่งๆในแต่ละบุคคล และ single-nucleotide variants (SNVs) คือ ความแปรปรวนของลำดับดีเอ็ฯเอที่มีผลต่อนิวคลิโอไทด์หนึ่งตัว จากการศึกษา นักวิจัยได้พบว่า ผู้หญิงที่ถูกวินิจฉัยว่ามีความกบกพร่องทางระบบประสาทหรือเป็นโรคออทิสติกนั้นจะมีจำนวนของ CNV มากกว่าผู้ชายที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเดียวกัน นอกจากนี้ ผู้หญิงที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสติกจะมีจำนวนของ SNV ที่มากกว่าชายที่เป็นโรคออทิสติกอีกด้วย การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการบอกเราว่า สมองของผู้หญิงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่สุดขั้วมากๆ ซึ่งมากกว่าผู้ชาย จึงจะมีโอกาสพัฒนาเป็นโรคออทิสติกหรือโรคทางพัฒนาการอื่นๆ และผลการทดลองนี้ก็เอาเรื่องอิทธิพลของโครโมโซม X ออกไปจากการวิเคราะห์ด้วย "โดยรวมแล้ว ผู้หญิงจะทำงานได้ดีกว่าชายถ้ามีการกลายพันธุ์ที่กระทบกับสมอง การค้นพบของเราก็อาจจะนำไปสูงวิธีการวินิจฉัยโรคทางพัฒนาการที่ละเอียด และเฉพาะเจาะจงกับเพศมากยิ่งขึ้น" ขอบคุณ... http://www.vcharkarn.com/vnews/448259 vcharkarn.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มี.ค.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...