สารวิจัยเพื่อคนพิการ(งานวิจัย : คำตอบแห่งการเรียนรู้)

เนื้อหาบางส่วน

ผมเห็นจดหมายข่าว ”สารวิจัยเพื่อคนพิการ” ฉบับแรกก็รู้สึกดีใจและยอมรับนับถือคณะทำงานที่ใช้ความพยายามในการจัดทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการทวงต้นฉบับจากผม โดยที่ให้อิสระกับผมมากเกินไปว่าเขียนอะไรก็ได้

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดว่าจะต้องฝึกอาชีพที่มั่นคงให้คนพิการจบออกไปแล้วต้องมีงานทำทุกคน บุคลากรแต่ละคนต่างก็ไม่ได้มีความรู้ประสบการณ์มาก่อนในเรื่องการฝึกอาชีพให้คนพิการ การหางานให้คนพิการหรือแม้แต่การบริหารจัดการสถานศึกษา แต่สิ่งที่ทุกคนมีคือความมุ่งมั่นตั้งใจว่าเราจะต้องทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ได้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ
วันที่โพสต์: 25/06/2556 เวลา 04:47:00