สารวิจัยเพื่อคนพิการ(เครือข่าย : ขุมพลังแห่งการสร้างสรรค์)

เนื้อหาบางส่วน

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านฉาง สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของกรมสุขภาพจิต โรงเรียนแห่งนี้มีเด็กพิการประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิการทางร่างกาย สมองพิการ รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสหลายคนเรียนอยู่ โดยทางโรงเรียนพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนและดูแลเด็กเหล่านี้เต็มความสามารถ ในช่วงแรกทางโรงเรียนได้จัดให้มีครูการศึกษาพิเศษร่วมกับครูประจำชั้นคอยดูแล และจะมีการเรียกผู้ปกครองของเด็กคนนั้นๆ มาพบเป็นครั้งคราว แต่ ปรากฎว่าแก้ปัญหาไม่ค่อยได้ ผู้ปกครองมักจะปฎิเสธที่จะมาพบกับครู เมื่อตรวจสอบดูพบว่าผู้ปกครองกลัวถูกครูตำหนิ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นภาระกับโรงเรียนเป็นอย่างมาก

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ
วันที่โพสต์: 25/06/2556 เวลา 04:30:37