นักวิจัยพบ 'อาการหูตึงเฉียบพลัน' อาจเกี่ยวโยงกับการขาดธาตุเหล็กและภาวะโลหิตจาง

แสดงความคิดเห็น

แพทย์ตรวจการได้ยินของหู

ทางแก้ไขปัญหาการได้ยินอาจทำได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ นักวิจัยกล่าวว่าปัญหาการได้ยินอาจเกี่ยวโยงกับอาการโลหิตจางหรือ anemia ซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยจากการขาดธาตุเหล็กในเลือด งานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทย์ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Pennsylvania State พวกเขาทดลองเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มประชากร 3 แสนคนในสหรัฐฯ อายุระหว่าง 21 ถึง 90 ปี

การศึกษานี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery ชี้ว่าผู้ที่มีอาการโลหิตจางมีความเป็นไปได้สูงกว่าปกติถึงสองเท่าที่จะมีปัญหาการได้ยิน ซึ่งภาวะโลหิตจางเกิดจากการสูญเสียเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงและธาตุเหล็กที่มากับเซลล์เหล่านี้

นักวิจัยกล่าวว่า อัตราการเกิดปัญหาการได้ยินในกลุ่มประชากรทั่วไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.6 เทียบกับร้อยละ 3.4 ในกลุ่มที่ขาดธาตุเหล็กของผู้ป่วยโลหิตจาง ความผิดปกติเรื่องการได้ยินที่เกิดขึ้นบ่อยให้กลุ่มผู้ป่วยโลหิตจาง มีสาเหตุมาจากการสูญเสียการทำงานของระบบประสาทที่เชื่อมต่อกับสมอง ในกรณีที่ว่านี้ผู้ป่วยไม่ได้ยินเสียงตามปกติที่ผ่านเข้ามาที่หูชั้นกลางและแก้วหู และนักวิจัยเชื่อว่าการแก้ไขอาการโลหิตจางด้วยอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็ก อาจเป็นทางรักษาปัญหาการได้ยินได้ด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะได้รับการศึกษาต่อไป

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า มีเหตุผลที่อธิบายได้ว่าเหตุใดอาการหูตึงจึงอาจเกิดจากภาวะโลหิตจาง เพราะภายในหูของมนุษย์มีความอ่อนไหวต่อการรับออกซิเจนอย่างมาก พวกเขาอธิบายต่อว่า เป็นไปได้ว่าเซลล์ประสาทในหูไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอในผู้ป่วยที่ขาดธาตุเหล็ก เพราะธาตุเหล็กมีส่วนสำคัญต่อการผลิตโปรตีนเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน ซึ่งทำหน้าที่นำพาออกซิเจนไปส่งตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

งานวิจัยชิ้นนี้สนับสนุนคำแนะนำว่า แพทย์ควรพิจารณาสาเหตุของการสูญเสียการได้ยินอย่างเฉียบพลันว่าอาจมีส่วนมาจากภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวโยงกับการขาดธาตุเหล็ก ตามสถิติเมื่อสองปีก่อนของหน่วงงานของสหรัฐฯ เรื่องสุขภาพการได้ยิน ประชากรอเมริกันวัยผู้ใหญ่ร้อยละ 15 มีอาการสูญเสียการได้ยินนักวิจัยแนะนำด้วยว่าการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมดุล และที่มีธาตุเหล็ก เป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างสมบูรณ์

(รายงานโดย Jessica Berman / เรียบเรียงโดย รัตพล อ่อนสนิท)

ขอบคุณ... http://www.voathai.com/a/hearing-loss-ro/3663859.html (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: voathai.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 9/02/2560 เวลา 10:18:35 ดูภาพสไลด์โชว์ นักวิจัยพบ 'อาการหูตึงเฉียบพลัน' อาจเกี่ยวโยงกับการขาดธาตุเหล็กและภาวะโลหิตจาง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แพทย์ตรวจการได้ยินของหู ทางแก้ไขปัญหาการได้ยินอาจทำได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ นักวิจัยกล่าวว่าปัญหาการได้ยินอาจเกี่ยวโยงกับอาการโลหิตจางหรือ anemia ซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยจากการขาดธาตุเหล็กในเลือด งานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทย์ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Pennsylvania State พวกเขาทดลองเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มประชากร 3 แสนคนในสหรัฐฯ อายุระหว่าง 21 ถึง 90 ปี การศึกษานี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery ชี้ว่าผู้ที่มีอาการโลหิตจางมีความเป็นไปได้สูงกว่าปกติถึงสองเท่าที่จะมีปัญหาการได้ยิน ซึ่งภาวะโลหิตจางเกิดจากการสูญเสียเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงและธาตุเหล็กที่มากับเซลล์เหล่านี้ นักวิจัยกล่าวว่า อัตราการเกิดปัญหาการได้ยินในกลุ่มประชากรทั่วไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.6 เทียบกับร้อยละ 3.4 ในกลุ่มที่ขาดธาตุเหล็กของผู้ป่วยโลหิตจาง ความผิดปกติเรื่องการได้ยินที่เกิดขึ้นบ่อยให้กลุ่มผู้ป่วยโลหิตจาง มีสาเหตุมาจากการสูญเสียการทำงานของระบบประสาทที่เชื่อมต่อกับสมอง ในกรณีที่ว่านี้ผู้ป่วยไม่ได้ยินเสียงตามปกติที่ผ่านเข้ามาที่หูชั้นกลางและแก้วหู และนักวิจัยเชื่อว่าการแก้ไขอาการโลหิตจางด้วยอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็ก อาจเป็นทางรักษาปัญหาการได้ยินได้ด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะได้รับการศึกษาต่อไป ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า มีเหตุผลที่อธิบายได้ว่าเหตุใดอาการหูตึงจึงอาจเกิดจากภาวะโลหิตจาง เพราะภายในหูของมนุษย์มีความอ่อนไหวต่อการรับออกซิเจนอย่างมาก พวกเขาอธิบายต่อว่า เป็นไปได้ว่าเซลล์ประสาทในหูไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอในผู้ป่วยที่ขาดธาตุเหล็ก เพราะธาตุเหล็กมีส่วนสำคัญต่อการผลิตโปรตีนเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน ซึ่งทำหน้าที่นำพาออกซิเจนไปส่งตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย งานวิจัยชิ้นนี้สนับสนุนคำแนะนำว่า แพทย์ควรพิจารณาสาเหตุของการสูญเสียการได้ยินอย่างเฉียบพลันว่าอาจมีส่วนมาจากภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวโยงกับการขาดธาตุเหล็ก ตามสถิติเมื่อสองปีก่อนของหน่วงงานของสหรัฐฯ เรื่องสุขภาพการได้ยิน ประชากรอเมริกันวัยผู้ใหญ่ร้อยละ 15 มีอาการสูญเสียการได้ยินนักวิจัยแนะนำด้วยว่าการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมดุล และที่มีธาตุเหล็ก เป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างสมบูรณ์ (รายงานโดย Jessica Berman / เรียบเรียงโดย รัตพล อ่อนสนิท) ขอบคุณ... http://www.voathai.com/a/hearing-loss-ro/3663859.html

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...