ผลวิจัยชี้ คนเคร่งศาสนาไอคิวต่ำแต่ชีวิตมีความสุข

แสดงความคิดเห็น

กลุ่มคนเคร่งศาสนา

ผลวิจัยจากฟินแลนด์ชี้ คนเคร่งศาสนา-งมงายไสยศาสตร์ มีการรับรู้โลกคล้ายคนเป็นออทิสม์ ไอคิวต่ำ เรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้ไม่ดี แต่ชีวิตมีความสุขกว่าคนไม่เชื่อในพระเจ้า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ เปรียบเทียบระบบการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งรอบตัวของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและสิ่งเหนือธรรมชาติอื่นๆ เข้ากับผู้ที่มีภาวะออทิสม์ โดยพบว่าคนทั้งสองกลุ่มมีปัญหาในการเข้าใจโลกรอบๆ ตัวคล้ายกัน โดยมักมีแนวโน้มที่จะเข้าใจว่าสิ่งไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินและดอกไม้ มีความรู้สึกและชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์

ผลวิจัยดังกล่าวทำโดยการถามคำถามชาวฟินน์ 258 คน ว่าพวกเขาเชื่อแค่ไหนกับประโยคที่ว่า "ในโลกนี้มีพระผู้เป็นเจ้าซึ่งหยั่งรู้ทุกสรรพสิ่ง และมีพลังอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่ง" และเชื่อหรือไม่ในสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่นการหยั่งรู้อนาคต จากนั้นจึงนำคำตอบไปตรวจสอบกับผลการเรียนและศักยภาพการเรียนรู้ด้านต่างๆของผู้ตอบแบบสอบถาม

ปรากฏว่าผลวิจัยพบว่าผู้ที่เคร่งศาสนาส่วนมากมีไอคิวต่ำกว่าผู้ไม่เคร่งศาสนาและไม่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ มักเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจโดยสัญชาตญานมากกว่าการคิดวิเคราะห์ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้เคร่งศาสนาและเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ ก็มีแนวโน้มจะมีความสุขกว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า รวมถึงมักถูกมองว่าเป็นผู้ที่ใจกว้างและน่าเชื่อถือกว่าด้วย

ผู้เคร่งศาสนายังมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้อยศักยภาพในด้านฟิสิกส์ โดยนักวิจัยพบว่ายิ่งมีความเคร่งศาสนามากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ต่ำลง รวมถึงมีทักษะทางกายภาพและทางเครื่องยนต์กลไลต่ำลงด้วย

ผู้วิจัยคาดว่าเหตุที่ผู้เคร่งศาสนาและเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติมีปัญหาในการรับรู้โลกเชิงกายภาพ อาจจะเป็นเพราะคนกลุ่มนี้นำเอาคุณสมบัติแบบมนุษย์ซึ่งตัวเองมี ไปประยุกต์ใช้กับทุกๆสิ่งในจักรวาล ซึ่งการคิดว่าทุกสิ่งมีคุณสมบัติแบบมนุษย์ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนกลุ่มนี้เชื่อในเทพเจ้า มาร ไปจนถึงภูตผีปิศาจในต้นไม้ แม่น้ำ ทะเล

นักวิจัยยังสรุปอีกด้วยว่า การสับสนระหว่างคุณลักษณะเชิงกายภาพและจิตวิญญาณของสรรพสิ่งต่างๆเช่นนี้ มักพบในคนยุคโบราณ หรือเด็กเล็กๆ รวมถึงผู้มีภาวะออทิสม์ ซึ่งลักษณะสำคัญของการมองโลกของคนออทิสติกจะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับคนเคร่งศาสนา นั่นก็คือการเข้าใจทุกอย่างในโลกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ พวกเขาจึงมีปัญหากับการเข้าสังคม และทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ

ขอบคุณ... http://news.voicetv.co.th/world/425442.html

ที่มา: news.voicetv.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ต.ค.59
วันที่โพสต์: 31/10/2559 เวลา 13:09:57 ดูภาพสไลด์โชว์ ผลวิจัยชี้ คนเคร่งศาสนาไอคิวต่ำแต่ชีวิตมีความสุข

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กลุ่มคนเคร่งศาสนา ผลวิจัยจากฟินแลนด์ชี้ คนเคร่งศาสนา-งมงายไสยศาสตร์ มีการรับรู้โลกคล้ายคนเป็นออทิสม์ ไอคิวต่ำ เรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้ไม่ดี แต่ชีวิตมีความสุขกว่าคนไม่เชื่อในพระเจ้า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ เปรียบเทียบระบบการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งรอบตัวของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและสิ่งเหนือธรรมชาติอื่นๆ เข้ากับผู้ที่มีภาวะออทิสม์ โดยพบว่าคนทั้งสองกลุ่มมีปัญหาในการเข้าใจโลกรอบๆ ตัวคล้ายกัน โดยมักมีแนวโน้มที่จะเข้าใจว่าสิ่งไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินและดอกไม้ มีความรู้สึกและชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์ ผลวิจัยดังกล่าวทำโดยการถามคำถามชาวฟินน์ 258 คน ว่าพวกเขาเชื่อแค่ไหนกับประโยคที่ว่า "ในโลกนี้มีพระผู้เป็นเจ้าซึ่งหยั่งรู้ทุกสรรพสิ่ง และมีพลังอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่ง" และเชื่อหรือไม่ในสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่นการหยั่งรู้อนาคต จากนั้นจึงนำคำตอบไปตรวจสอบกับผลการเรียนและศักยภาพการเรียนรู้ด้านต่างๆของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่าผลวิจัยพบว่าผู้ที่เคร่งศาสนาส่วนมากมีไอคิวต่ำกว่าผู้ไม่เคร่งศาสนาและไม่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ มักเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจโดยสัญชาตญานมากกว่าการคิดวิเคราะห์ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้เคร่งศาสนาและเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ ก็มีแนวโน้มจะมีความสุขกว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า รวมถึงมักถูกมองว่าเป็นผู้ที่ใจกว้างและน่าเชื่อถือกว่าด้วย ผู้เคร่งศาสนายังมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้อยศักยภาพในด้านฟิสิกส์ โดยนักวิจัยพบว่ายิ่งมีความเคร่งศาสนามากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ต่ำลง รวมถึงมีทักษะทางกายภาพและทางเครื่องยนต์กลไลต่ำลงด้วย ผู้วิจัยคาดว่าเหตุที่ผู้เคร่งศาสนาและเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติมีปัญหาในการรับรู้โลกเชิงกายภาพ อาจจะเป็นเพราะคนกลุ่มนี้นำเอาคุณสมบัติแบบมนุษย์ซึ่งตัวเองมี ไปประยุกต์ใช้กับทุกๆสิ่งในจักรวาล ซึ่งการคิดว่าทุกสิ่งมีคุณสมบัติแบบมนุษย์ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนกลุ่มนี้เชื่อในเทพเจ้า มาร ไปจนถึงภูตผีปิศาจในต้นไม้ แม่น้ำ ทะเล นักวิจัยยังสรุปอีกด้วยว่า การสับสนระหว่างคุณลักษณะเชิงกายภาพและจิตวิญญาณของสรรพสิ่งต่างๆเช่นนี้ มักพบในคนยุคโบราณ หรือเด็กเล็กๆ รวมถึงผู้มีภาวะออทิสม์ ซึ่งลักษณะสำคัญของการมองโลกของคนออทิสติกจะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับคนเคร่งศาสนา นั่นก็คือการเข้าใจทุกอย่างในโลกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ พวกเขาจึงมีปัญหากับการเข้าสังคม และทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ ขอบคุณ... http://news.voicetv.co.th/world/425442.html

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...