ทุกข์เด็กออทิสติก อายุไม่ค่อยยืน

แสดงความคิดเห็น

ผู้ป่วยโรคออทิสซึม

องค์การกุศลของเด็กออทิสติกสวีเดน ได้วิจัยพบว่าผู้ที่เป็นโรคออทิสซึมมักจะอายุไม่ค่อยยืนยาวเหมือนคนทั่วไป จะเสียชีวิตด้วยโรคลมบ้าหมู หรือไม่ก็ฆ่าตัวตายบ่อยๆ นับเป็นปัญหา ถือได้ว่าเป็น “วิกฤตการณ์อันยิ่งใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่”

วารสารจิตเวชศาสตร์ ของอังกฤษ ได้เคยเสนอรายงานว่า ผู้ที่เป็นโรคออทิสซึมจะมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าคนทั่วไป ในอังกฤษชาติเดียวมีผู้ป่วยประมาณร้อยละ 1 คิดเป็นจำนวนถึง 7 แสนคน คนเหล่านี้จะมีปัญหาในการติดต่อ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ

การวิจัยโดยสถาบันแคโรลินสกาได้พบว่าผู้ป่วยผู้เป็นโรคนี้ จะมีปัญหาในการเรียนรู้ และมักจะเสียชีวิตก่อนหน้าคนทั่วไป 30 ปี โดยมากจะมีอายุเฉลี่ยแค่ 39 ปี รายงานยังแจ้งด้วยว่า ผู้ป่วยถึง 3 ใน 4 มักจะเกี่ยวโยงกับอาการทางจิตด้วย ผู้ป่วยที่มีอาการทั้งสอง โรคด้วยกัน มีอยู่มากประมาณ ร้อยละ 40

ผู้เป็นแม่เด็กที่เป็นโรคออทิสซิึมผู้หนึ่งได้บรรยายความรู้สึกให้ฟังว่า ลูกสาวอายุ 19 ปี ยังมีอาการลมชักอีกโรคหนึ่งด้วย นางเล่าว่า การเห็นลูกของตัวเองต้องชักนับเป็นเรื่องที่น่าหวั่นหวาด และปวดร้าวอย่างยิ่ง เมื่อรู้ว่าใครเป็นโรคออทิสซึมแล้ว ยังอาจจะต้องมาตายด้วยโรคลมชักอีก นับเป็นโศกนาฏกรรมอันเลวร้าย.

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/596959 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 มี.ค.59
วันที่โพสต์: 29/03/2559 เวลา 14:16:42 ดูภาพสไลด์โชว์ ทุกข์เด็กออทิสติก อายุไม่ค่อยยืน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผู้ป่วยโรคออทิสซึม องค์การกุศลของเด็กออทิสติกสวีเดน ได้วิจัยพบว่าผู้ที่เป็นโรคออทิสซึมมักจะอายุไม่ค่อยยืนยาวเหมือนคนทั่วไป จะเสียชีวิตด้วยโรคลมบ้าหมู หรือไม่ก็ฆ่าตัวตายบ่อยๆ นับเป็นปัญหา ถือได้ว่าเป็น “วิกฤตการณ์อันยิ่งใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่” วารสารจิตเวชศาสตร์ ของอังกฤษ ได้เคยเสนอรายงานว่า ผู้ที่เป็นโรคออทิสซึมจะมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าคนทั่วไป ในอังกฤษชาติเดียวมีผู้ป่วยประมาณร้อยละ 1 คิดเป็นจำนวนถึง 7 แสนคน คนเหล่านี้จะมีปัญหาในการติดต่อ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ การวิจัยโดยสถาบันแคโรลินสกาได้พบว่าผู้ป่วยผู้เป็นโรคนี้ จะมีปัญหาในการเรียนรู้ และมักจะเสียชีวิตก่อนหน้าคนทั่วไป 30 ปี โดยมากจะมีอายุเฉลี่ยแค่ 39 ปี รายงานยังแจ้งด้วยว่า ผู้ป่วยถึง 3 ใน 4 มักจะเกี่ยวโยงกับอาการทางจิตด้วย ผู้ป่วยที่มีอาการทั้งสอง โรคด้วยกัน มีอยู่มากประมาณ ร้อยละ 40 ผู้เป็นแม่เด็กที่เป็นโรคออทิสซิึมผู้หนึ่งได้บรรยายความรู้สึกให้ฟังว่า ลูกสาวอายุ 19 ปี ยังมีอาการลมชักอีกโรคหนึ่งด้วย นางเล่าว่า การเห็นลูกของตัวเองต้องชักนับเป็นเรื่องที่น่าหวั่นหวาด และปวดร้าวอย่างยิ่ง เมื่อรู้ว่าใครเป็นโรคออทิสซึมแล้ว ยังอาจจะต้องมาตายด้วยโรคลมชักอีก นับเป็นโศกนาฏกรรมอันเลวร้าย. ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/596959

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...