บราซิลเร่งกำจัดยุงลายแพร่ไวรัสทำเด็กสมองพิการ

แสดงความคิดเห็น

ยุงลาย

รัฐบาลบราซิลเผยผลวิจัยยืนยันว่า ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสซิกา ต้นเหตุเด็กสมองพิการแต่กำเนิด เร่งกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมเชื้อแพร่ระบาด กระทรวงสาธารณสุขบราซิล แถลงว่า พบทารกแรกเกิดมีสมองเล็กผิดปกติแต่กำเนิดมากขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเชื้อไวรัสซิกา ที่พบครั้งแรกเมื่อ 25 ปีก่อนโดยเชื้อไวรัสนี้ มียุงลายเป็นพาหะ โดยนำทั้งเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ไวรัสไข้เหลือง และไวรัสโรคชิคุนกุนยามาสู่คน

นอกจากนี้ ผลวิจัยเบื้องต้นยังพบว่า ไวรัสซิกาสามารถถ่ายทอดไปยังทารกในครรภ์ได้ โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ถือเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ แพทย์ได้ตรวจพบไวรัสชนิดนี้ ในทารกแรกเกิดคนหนึ่ง ที่เสียชีวิตหลังคลอดไม่นาน จึงยืนยันได้ว่า ไวรัสซิกาทำให้ทารกมีสมองพิการแต่กำเนิด และเด็กที่มีสมองเล็กผิดปกติ จะมีปัญหาด้านพัฒนาการของสมอง ทั้งยังทำให้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกายไปตลอดชีวิต

ไวรัสซิกา จะแพร่ระบาดในพื้นที่เขตร้อน เช่น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา อเมริกาใต้ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยผู้ป่วยจะมีอาการต่างๆเช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะปานกลาง มีผื่นคัน ปวดข้อ ตาแดง และผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตหากเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นอยู่

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/676783

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 01 ธ.ค.58
วันที่โพสต์: 2/12/2558 เวลา 13:32:31 ดูภาพสไลด์โชว์ บราซิลเร่งกำจัดยุงลายแพร่ไวรัสทำเด็กสมองพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ยุงลาย รัฐบาลบราซิลเผยผลวิจัยยืนยันว่า ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสซิกา ต้นเหตุเด็กสมองพิการแต่กำเนิด เร่งกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมเชื้อแพร่ระบาด กระทรวงสาธารณสุขบราซิล แถลงว่า พบทารกแรกเกิดมีสมองเล็กผิดปกติแต่กำเนิดมากขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเชื้อไวรัสซิกา ที่พบครั้งแรกเมื่อ 25 ปีก่อนโดยเชื้อไวรัสนี้ มียุงลายเป็นพาหะ โดยนำทั้งเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ไวรัสไข้เหลือง และไวรัสโรคชิคุนกุนยามาสู่คน นอกจากนี้ ผลวิจัยเบื้องต้นยังพบว่า ไวรัสซิกาสามารถถ่ายทอดไปยังทารกในครรภ์ได้ โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ถือเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ แพทย์ได้ตรวจพบไวรัสชนิดนี้ ในทารกแรกเกิดคนหนึ่ง ที่เสียชีวิตหลังคลอดไม่นาน จึงยืนยันได้ว่า ไวรัสซิกาทำให้ทารกมีสมองพิการแต่กำเนิด และเด็กที่มีสมองเล็กผิดปกติ จะมีปัญหาด้านพัฒนาการของสมอง ทั้งยังทำให้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกายไปตลอดชีวิต ไวรัสซิกา จะแพร่ระบาดในพื้นที่เขตร้อน เช่น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา อเมริกาใต้ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยผู้ป่วยจะมีอาการต่างๆเช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะปานกลาง มีผื่นคัน ปวดข้อ ตาแดง และผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตหากเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นอยู่ ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/676783

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...