ยีนบำบัดตาบอด

แสดงความคิดเห็น

ในอนาคตนั้นเราอาจจะใช้ยีนบำบัดในการรักษาการตาบอดแบบต่างๆ ได้ กลุ่มศัลยแพทย์กลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัย Oxford ได้ใช้นวัตกรรมการรักษาแบบยีนบำบัดรูปแบบใหม่ ที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนหกรายรอดพ้นจากการสูญเสียการมองเห็นได้ และเป็นที่หวังว่าเทคนิคดังกล่าวนี้จะสามารถนำไปใช้รักษาอาการตาบอดได้หลาก หลายกรณี

แม้อาการความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ choroideremia ซึ่งทำให้เซลล์ที่มีตำแหน่งอยู่ด้านหลังของดวงตาและทำหน้าที่รับแสงนั้น เสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ และตายลง โดยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติดังกล่าวในช่วงแรกจะประสบปัญหากับการมองเห็นใน ที่ๆ มีแสงน้อย และอาการจะถดถอยลงเรื่อยๆ จนผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมดังกล่าวเกือบทั้งหมดมักจะต้องสูญเสียการ มองเห็นไปเมื่ออายุเข้าสู่ช่วงวัยกลางคน แต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือภาวะ ดังกล่าวนั้นไม่สามารถรักษาได้

อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ Robert MacLaren และทีมงานของเขานั้น กำลังทดลองเทคนิคใหม่ที่สามารถนำยีนก๊อบปี้ CHM ซึ่งเป็นยีนที่พบว่ามีปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว ฉีดเข้าไปสู่เยื่อชั้นในของลูกตาได้ ซึ่งจากผลการทดลองที่ได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเทคนิคดังกล่าวนั้นประสบความสำเร็จในการรักษาได้จริง อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยหกรายรอดพ้นจากการสูญเสียการมองเห็นไปอีกด้วย

นักวิจัยได้รายงานว่าผู้ป่วยสองรายนั้นไม่เพียงแต่มีการมองเห็นที่คงที่ ขึ้นเท่านั้น พวกเขายังประสบกับการมองเห็นที่ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างเช่นความสามารถในการมองในที่มืด หรือสามารถอ่านแบบทดสอบสายตาลงมาได้เพิ่มถึงสามบรรทัด

แต่ข่าวดีที่ว่าก็ยังไม่สิ้นสุดอยู่แค่นี้ โดยศาสตราจารย์ MacLaren ได้อธิบายว่า "กลไกของ choroideremia และสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่กับการรักษาดังกล่าวจะสามารถนำไปขยับขยาย เพื่อใช้รักษา อาการอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของการตาบอดได้ด้วย" (วิชาการดอทคอม)

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/1854084

ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 มี.ค.57

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 มี.ค.57
วันที่โพสต์: 12/03/2557 เวลา 04:28:53

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ในอนาคตนั้นเราอาจจะใช้ยีนบำบัดในการรักษาการตาบอดแบบต่างๆ ได้ กลุ่มศัลยแพทย์กลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัย Oxford ได้ใช้นวัตกรรมการรักษาแบบยีนบำบัดรูปแบบใหม่ ที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนหกรายรอดพ้นจากการสูญเสียการมองเห็นได้ และเป็นที่หวังว่าเทคนิคดังกล่าวนี้จะสามารถนำไปใช้รักษาอาการตาบอดได้หลาก หลายกรณี แม้อาการความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ choroideremia ซึ่งทำให้เซลล์ที่มีตำแหน่งอยู่ด้านหลังของดวงตาและทำหน้าที่รับแสงนั้น เสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ และตายลง โดยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติดังกล่าวในช่วงแรกจะประสบปัญหากับการมองเห็นใน ที่ๆ มีแสงน้อย และอาการจะถดถอยลงเรื่อยๆ จนผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมดังกล่าวเกือบทั้งหมดมักจะต้องสูญเสียการ มองเห็นไปเมื่ออายุเข้าสู่ช่วงวัยกลางคน แต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือภาวะ ดังกล่าวนั้นไม่สามารถรักษาได้ อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ Robert MacLaren และทีมงานของเขานั้น กำลังทดลองเทคนิคใหม่ที่สามารถนำยีนก๊อบปี้ CHM ซึ่งเป็นยีนที่พบว่ามีปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว ฉีดเข้าไปสู่เยื่อชั้นในของลูกตาได้ ซึ่งจากผลการทดลองที่ได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเทคนิคดังกล่าวนั้นประสบความสำเร็จในการรักษาได้จริง อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยหกรายรอดพ้นจากการสูญเสียการมองเห็นไปอีกด้วย นักวิจัยได้รายงานว่าผู้ป่วยสองรายนั้นไม่เพียงแต่มีการมองเห็นที่คงที่ ขึ้นเท่านั้น พวกเขายังประสบกับการมองเห็นที่ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างเช่นความสามารถในการมองในที่มืด หรือสามารถอ่านแบบทดสอบสายตาลงมาได้เพิ่มถึงสามบรรทัด แต่ข่าวดีที่ว่าก็ยังไม่สิ้นสุดอยู่แค่นี้ โดยศาสตราจารย์ MacLaren ได้อธิบายว่า "กลไกของ choroideremia และสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่กับการรักษาดังกล่าวจะสามารถนำไปขยับขยาย เพื่อใช้รักษา อาการอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของการตาบอดได้ด้วย" (วิชาการดอทคอม) ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/1854084 ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 มี.ค.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...