วิดีโอเกมสามารถช่วยให้คนเราอ่านออกได้

แสดงความคิดเห็น

คนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถที่จะกระตุ้นได้ ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ของคนนั้นจะทนทุกข์อยู่กับโรคความบกพร่องทางการเรียนรู้ อาการความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นเป็นอาการที่อยู่ตลอดไปที่สามารถทำให้ ไม่สามารถจดจำหรือสะกดคำศัพท์ได้ แต่การศึกษาใหม่ค้นพบว่า วิดีโอเกมนั้นอาจจะกระตุ้นความสามารถของสมองได้และพัฒนามันขึ้นมา นั่นเป็นเรื่องที่ดีมาก เนื่องจากปัญหาในเรื่องของความสนใจกับสิ่งหนึ่งนั้นเป็นเรื่องปกติของคนที่ มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เป็นนักอ่านที่ดีแล้ว กลุ่มคนที่เป็นโรคความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีความลำบากอย่างมากในการสลับ เปลี่ยนไปมาของความสนใจระหว่างสิ่งที่เขาเห็นและสิ่งที่เขาได้ยิน

ในการทดลองใหม่นี้ นักวิจัยชาวอังกฤษและเสปนได้ขอให้อาสาสมัครกดปุ่มเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไป ได้เมื่อพวกเขาได้รับสัญญาณ บางครั้งสัญญาณนั้นอาจจะถูกส่งให้ในรูปของเสียง บางเวลาอาจจะเป็นการลดแสงไฟ หรือมันอาจจะเป็นการผสมกันระหว่างสองอย่างก็ได้

กลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตอบสนองช้ากว่ากลุ่มคนที่ไม่มีปัญหา เมื่อพวกเขาเห็นสัญญาณเป็นแสงวาบเข้ามาก่อนจะเป็นเสียง ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนทางความคิดซึ่งนักวิจัยสรุปว่า กลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความสามารถในการสนใจสัญญาณที่มองเห็นเสื่อมถอยลง Vanessa Harrar จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด และทีมวิจัยของเธอได้แลกเปลี่ยนการค้นพบของเธอเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ Current Biology

การเล่นวิดีโอเกมช่วยบังคับให้คนเรานั้นมี ความสนใจที่แน่นอน “เกมดังกล่าวอาจเป็นวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับการฝึกสมองของกลุ่มคน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทักษะที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ขั้นสูง” กลุ่มวิจัยของ Harrar กล่าว เหตุผลคืออะไร เกมเหล่านี้ฝึกให้คนเรามีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการรับรู้ที่เร็วขึ้น

ขอบคุณ... http://www.vcharkarn.com/vnews/448277

วิชาการ.คอมออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มี.ค.57

ที่มา: วิชาการ.คอมออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มี.ค.57
วันที่โพสต์: 5/03/2557 เวลา 03:23:52

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถที่จะกระตุ้นได้ ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ของคนนั้นจะทนทุกข์อยู่กับโรคความบกพร่องทางการเรียนรู้ อาการความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นเป็นอาการที่อยู่ตลอดไปที่สามารถทำให้ ไม่สามารถจดจำหรือสะกดคำศัพท์ได้ แต่การศึกษาใหม่ค้นพบว่า วิดีโอเกมนั้นอาจจะกระตุ้นความสามารถของสมองได้และพัฒนามันขึ้นมา นั่นเป็นเรื่องที่ดีมาก เนื่องจากปัญหาในเรื่องของความสนใจกับสิ่งหนึ่งนั้นเป็นเรื่องปกติของคนที่ มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เป็นนักอ่านที่ดีแล้ว กลุ่มคนที่เป็นโรคความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีความลำบากอย่างมากในการสลับ เปลี่ยนไปมาของความสนใจระหว่างสิ่งที่เขาเห็นและสิ่งที่เขาได้ยิน ในการทดลองใหม่นี้ นักวิจัยชาวอังกฤษและเสปนได้ขอให้อาสาสมัครกดปุ่มเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไป ได้เมื่อพวกเขาได้รับสัญญาณ บางครั้งสัญญาณนั้นอาจจะถูกส่งให้ในรูปของเสียง บางเวลาอาจจะเป็นการลดแสงไฟ หรือมันอาจจะเป็นการผสมกันระหว่างสองอย่างก็ได้ กลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตอบสนองช้ากว่ากลุ่มคนที่ไม่มีปัญหา เมื่อพวกเขาเห็นสัญญาณเป็นแสงวาบเข้ามาก่อนจะเป็นเสียง ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนทางความคิดซึ่งนักวิจัยสรุปว่า กลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความสามารถในการสนใจสัญญาณที่มองเห็นเสื่อมถอยลง Vanessa Harrar จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด และทีมวิจัยของเธอได้แลกเปลี่ยนการค้นพบของเธอเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ Current Biology การเล่นวิดีโอเกมช่วยบังคับให้คนเรานั้นมี ความสนใจที่แน่นอน “เกมดังกล่าวอาจเป็นวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับการฝึกสมองของกลุ่มคน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทักษะที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ขั้นสูง” กลุ่มวิจัยของ Harrar กล่าว เหตุผลคืออะไร เกมเหล่านี้ฝึกให้คนเรามีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการรับรู้ที่เร็วขึ้น ขอบคุณ... http://www.vcharkarn.com/vnews/448277 วิชาการ.คอมออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มี.ค.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...