โพลผู้ดีชี้โลกออนไลน์คุกคามเด็ก ผลวิจัยจี้"พ่อแม่"ตระหนักภัยร้าย-ปรับความคิด

แสดงความคิดเห็น

เด็กหญิงสามคน

บี บีซีรายงานผลสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับผลเสียจากอินเตอร์เน็ตต่อเยาวชนเนื่องจาก การใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในประเทศอังกฤษ เนื่องใน "วันความปลอดภัยอินเตอร์เน็ต" พบว่า เยาวชนทุกๆ 1 ใน 5 คน กำลังประสบปัญหาได้รับผลกระทบทางจิตใจในทางลบจากโลกออนไลน์ ขณะที่มีเพียงผู้ปกครองจำนวนร้อยละ 20 เท่านั้น ที่ไม่ได้สนใจติดตามดูแลการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ของบุตรหลาน โดยผู้ปกครองกว่าร้อยละ 90 ใช้วิธีการพูดคุยเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการวางกฎเกณฑ์บังคับ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าทันของผู้ปกครองในยุคที่โลกออนไลน์คืบคลานเข้ามาในทุกซอกมุมของชีวิต

นายโทนี่ นีต ประธานมูลนิธิ "เก็ต เซฟ ออนไลน์" ของอังกฤษ กล่าวว่า โชคไม่ดีที่ไม่มีใคร ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ จะปลอดภัยจากโลกออนไลน์ เพราะหากไม่ยอมใช้ระบบควบคุม อาทิ ชั้นความปลอดภัยข้อมูล ชั้นความเป็นส่วนตัว และฟิลเตอร์คัดกรองข้อมูล เยาวชน หรือใครก็ตาม คงจะต้องวิ่งเข้าไปพบกับเนื้อหาบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับวัยของพวกเขาแน่นอน

นอกจากนี้ ผลสำรวจโดยบีบีซี ยังพบอีกว่า เยาวชนอายุระหว่าง 13-16 ปี มีความเสี่ยงต่อการถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์มากกว่าเยาวชนอายุระหว่าง 8-12 ปี ขณะที่ผู้ปกครองจะลดการติดตามพฤติกรรมในโลกออนไลน์ของบุตรหลานลงเมื่ออายุของบุตรหลานเพิ่มมากขึ้น

นายเดวิต เอ็มม์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอินเตอร์เน็ต จากการ์สเปอร์สกีแล็บ ระบุว่า ผู้ปกครองมักไม่ตระหนักถึงภัยร้ายจากสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเท่ากับ คอมพิวเตอร์พีซีที่ตัวเองเคยชิน ทว่า เมื่อเยาวชนใช้อุปกรณ์ข้างต้นพวกเขาก็กำลังเข้าสู่โลกออนไลน์เดียวกันและเผชิญกับความเสี่ยงเดียวกัน

"การคิดว่า สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตไม่ต้องการระบบความปลอดภัยแบบเดียวกับพีซีนั้น ถือเป็นมายาคติที่สะท้อนให้เห็นได้จากพฤติกรรมของผู้ปกครองหลายคนที่ไม่รู้ เท่าทันพฤติกรรมในโลกออนไลน์ของบุตรหลานตัวเอง ซึ่งความคิดแบบนี้ จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง" นายเอ็มม์กล่าว

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROMFpXTXdNVEV6TURJMU53PT0= (ขนาดไฟล์: 142)

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ก.พ.57

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ก.พ.57
วันที่โพสต์: 14/02/2557 เวลา 04:21:39 ดูภาพสไลด์โชว์ โพลผู้ดีชี้โลกออนไลน์คุกคามเด็ก ผลวิจัยจี้"พ่อแม่"ตระหนักภัยร้าย-ปรับความคิด

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เด็กหญิงสามคน บี บีซีรายงานผลสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับผลเสียจากอินเตอร์เน็ตต่อเยาวชนเนื่องจาก การใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในประเทศอังกฤษ เนื่องใน "วันความปลอดภัยอินเตอร์เน็ต" พบว่า เยาวชนทุกๆ 1 ใน 5 คน กำลังประสบปัญหาได้รับผลกระทบทางจิตใจในทางลบจากโลกออนไลน์ ขณะที่มีเพียงผู้ปกครองจำนวนร้อยละ 20 เท่านั้น ที่ไม่ได้สนใจติดตามดูแลการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ของบุตรหลาน โดยผู้ปกครองกว่าร้อยละ 90 ใช้วิธีการพูดคุยเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการวางกฎเกณฑ์บังคับ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าทันของผู้ปกครองในยุคที่โลกออนไลน์คืบคลานเข้ามาในทุกซอกมุมของชีวิต นายโทนี่ นีต ประธานมูลนิธิ "เก็ต เซฟ ออนไลน์" ของอังกฤษ กล่าวว่า โชคไม่ดีที่ไม่มีใคร ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ จะปลอดภัยจากโลกออนไลน์ เพราะหากไม่ยอมใช้ระบบควบคุม อาทิ ชั้นความปลอดภัยข้อมูล ชั้นความเป็นส่วนตัว และฟิลเตอร์คัดกรองข้อมูล เยาวชน หรือใครก็ตาม คงจะต้องวิ่งเข้าไปพบกับเนื้อหาบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับวัยของพวกเขาแน่นอน นอกจากนี้ ผลสำรวจโดยบีบีซี ยังพบอีกว่า เยาวชนอายุระหว่าง 13-16 ปี มีความเสี่ยงต่อการถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์มากกว่าเยาวชนอายุระหว่าง 8-12 ปี ขณะที่ผู้ปกครองจะลดการติดตามพฤติกรรมในโลกออนไลน์ของบุตรหลานลงเมื่ออายุของบุตรหลานเพิ่มมากขึ้น นายเดวิต เอ็มม์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอินเตอร์เน็ต จากการ์สเปอร์สกีแล็บ ระบุว่า ผู้ปกครองมักไม่ตระหนักถึงภัยร้ายจากสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเท่ากับ คอมพิวเตอร์พีซีที่ตัวเองเคยชิน ทว่า เมื่อเยาวชนใช้อุปกรณ์ข้างต้นพวกเขาก็กำลังเข้าสู่โลกออนไลน์เดียวกันและเผชิญกับความเสี่ยงเดียวกัน "การคิดว่า สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตไม่ต้องการระบบความปลอดภัยแบบเดียวกับพีซีนั้น ถือเป็นมายาคติที่สะท้อนให้เห็นได้จากพฤติกรรมของผู้ปกครองหลายคนที่ไม่รู้ เท่าทันพฤติกรรมในโลกออนไลน์ของบุตรหลานตัวเอง ซึ่งความคิดแบบนี้ จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง" นายเอ็มม์กล่าว ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROMFpXTXdNVEV6TURJMU53PT0= ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ก.พ.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...