2 ภาษากันสมองเสื่อม

แสดงความคิดเห็น

ภาพกระดานดำ มีภาษาหลายภาษาเขียนอยู่

คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : สุวรรณา อัลลาดี จากสถาบันวิทยาศาสตร์นีซัม ประเทศอินเดีย ศึกษาปัจจัยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัย 648 คน พบว่า ครึ่งหนึ่งของผู้ร่วมทดสอบซึ่งมีอัตราการป่วยเป็นโรคทางสมองช้ากว่านั้นเป็นกลุ่มที่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา

นักวิจัยสรุปว่าการเรียนรู้ภาษาต่างชาติ หรือใช้ภาษาสื่อสาร 2 ภาษาขึ้นไปในชีวิตประจำวัน ช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ จากการวินิจฉัยพบว่า คนที่พูด 2 ภาษา มีอาการสมองเสื่อมเริ่มแรกช้ากว่าคนทั่วไป 5 ปี นั่นเป็นเพราะการใช้ 2 ภาษา ช่วยกระตุ้นให้สมองคิดซับซ้อนมากขึ้น กระบวนการคิด วิเคราะห์ และจดจำจึงได้รับการพัฒนา ที่สำคัญ ในยุคดิจิตอลซึ่งเด็กมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นนั้น การเรียนรู้ภาษาที่ 2 ตั้งแต่เด็ก ถือเป็นการสร้างเกราะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตได้อย่างเหลือเชื่อ

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNekU1TVRFMU5nPT0= (ขนาดไฟล์: 167)

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 พ.ย.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 พ.ย.56
วันที่โพสต์: 20/11/2556 เวลา 04:44:44 ดูภาพสไลด์โชว์ 2 ภาษากันสมองเสื่อม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพกระดานดำ มีภาษาหลายภาษาเขียนอยู่ คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : สุวรรณา อัลลาดี จากสถาบันวิทยาศาสตร์นีซัม ประเทศอินเดีย ศึกษาปัจจัยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัย 648 คน พบว่า ครึ่งหนึ่งของผู้ร่วมทดสอบซึ่งมีอัตราการป่วยเป็นโรคทางสมองช้ากว่านั้นเป็นกลุ่มที่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา นักวิจัยสรุปว่าการเรียนรู้ภาษาต่างชาติ หรือใช้ภาษาสื่อสาร 2 ภาษาขึ้นไปในชีวิตประจำวัน ช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ จากการวินิจฉัยพบว่า คนที่พูด 2 ภาษา มีอาการสมองเสื่อมเริ่มแรกช้ากว่าคนทั่วไป 5 ปี นั่นเป็นเพราะการใช้ 2 ภาษา ช่วยกระตุ้นให้สมองคิดซับซ้อนมากขึ้น กระบวนการคิด วิเคราะห์ และจดจำจึงได้รับการพัฒนา ที่สำคัญ ในยุคดิจิตอลซึ่งเด็กมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นนั้น การเรียนรู้ภาษาที่ 2 ตั้งแต่เด็ก ถือเป็นการสร้างเกราะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตได้อย่างเหลือเชื่อ ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNekU1TVRFMU5nPT0= ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 พ.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...