อากาศเป็นพิษบนท้องถนน เสี่ยงคลอดลูกเป็นออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

ผลการศึกษาพบว่า ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และอนุภาคของฝุ่นต่างๆ ที่เกิดจากยวดยานบนถนน ส่งผลให้ทารกที่จะคลอดออกมามีโอกาสเสี่ยงที่จะมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติเกือบ 20% แพทย์ผู้เชี่ยวชาญชี้หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า มีผลกระทบโดยตรงต่อทารก

งานวิจัยครั้งนี้ได้สำรวจผู้หญิงถึง 74,000 คนใน 12 ประเทศของยุโรป พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอากาศเป็นพิษจำนวน 5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีโอกาสเสี่ยงที่จะคลอดลูกออกมาน้ำหนักน้อยกว่าปกติ 18%

ผู้นำการวิจัยครั้งนี้คือ ดร.มารี พีเดอร์เซน แห่งศูนย์วิจัยระบาดวิทยาทางสิ่งแวดล้อม กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เปิดเผยว่า "ข้อแนะนำของเราจากการศึกษาครั้งนี้คือ เราสามารถป้องกันไม่ให้ทารกที่คลอดออกมาน้ำหนักน้อยกว่าปกติได้ ด้วยการร่วมมือกันทำให้สภาพอากาศในยุโรปไม่แย่กว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะบรรดาอนุภาคของฝุ่นละอองทั้งหลาย การศึกษาของเราสื่อไปถึงผู้กำหนดนโยบายทั้งหลายที่จะต้องช่วยกันปรับปรุง คุณภาพของอากาศที่เราต่างต้องหายใจร่วมกัน โดยเฉพาะมีผลมากกับผู้หญิงตั้งครรภ์"

อนุภาคของฝุ่นละอองต่างๆ นั้นเกิดจากการปล่อยควันเสียของรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งส่งผลกระทบต่อปอด ทั้งยังส่งผลเสียต่อหลอดเลือดและต่อการแข็งตัวของเลือด ส่วนการศึกษาก่อนหน้านี้ก็พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่หายใจเอาอากาศเป็นพิษในท้องถนนเข้าไปนานๆ จะมีผลอาจทำให้เกิดครรภ์เป็นพิษขึ้นได้ และลูกที่คลอดออกมาอาจจะเป็นโรคหอบหืดหรือมีโอกาสที่ลูกจะเป็นเด็กออทิสติกได้

ด้าน ดร.แพทริก โอไบรอัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะแพทย์ด้านสูตินรีเวช กล่าวว่า "ในชีวิตประจำวันของเรา เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเผชิญกับอากาศที่เป็นพิษ แต่อากาศในยุโรปยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือแม่ที่ขณะตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสูบบุหรี่, มีความดันโลหิตสูง และดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ซึ่งล้วนแต่เสี่ยงทำให้ทารกที่ออกมาตัวเล็กกว่าปกติ"

ขอบคุณ http://www.ryt9.com/s/tpd/1779348

(ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 พ.ย.56)

ที่มา: ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 พ.ย.56
วันที่โพสต์: 18/11/2556 เวลา 04:48:27

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผลการศึกษาพบว่า ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และอนุภาคของฝุ่นต่างๆ ที่เกิดจากยวดยานบนถนน ส่งผลให้ทารกที่จะคลอดออกมามีโอกาสเสี่ยงที่จะมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติเกือบ 20% แพทย์ผู้เชี่ยวชาญชี้หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า มีผลกระทบโดยตรงต่อทารก งานวิจัยครั้งนี้ได้สำรวจผู้หญิงถึง 74,000 คนใน 12 ประเทศของยุโรป พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอากาศเป็นพิษจำนวน 5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีโอกาสเสี่ยงที่จะคลอดลูกออกมาน้ำหนักน้อยกว่าปกติ 18% ผู้นำการวิจัยครั้งนี้คือ ดร.มารี พีเดอร์เซน แห่งศูนย์วิจัยระบาดวิทยาทางสิ่งแวดล้อม กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เปิดเผยว่า "ข้อแนะนำของเราจากการศึกษาครั้งนี้คือ เราสามารถป้องกันไม่ให้ทารกที่คลอดออกมาน้ำหนักน้อยกว่าปกติได้ ด้วยการร่วมมือกันทำให้สภาพอากาศในยุโรปไม่แย่กว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะบรรดาอนุภาคของฝุ่นละอองทั้งหลาย การศึกษาของเราสื่อไปถึงผู้กำหนดนโยบายทั้งหลายที่จะต้องช่วยกันปรับปรุง คุณภาพของอากาศที่เราต่างต้องหายใจร่วมกัน โดยเฉพาะมีผลมากกับผู้หญิงตั้งครรภ์" อนุภาคของฝุ่นละอองต่างๆ นั้นเกิดจากการปล่อยควันเสียของรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งส่งผลกระทบต่อปอด ทั้งยังส่งผลเสียต่อหลอดเลือดและต่อการแข็งตัวของเลือด ส่วนการศึกษาก่อนหน้านี้ก็พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่หายใจเอาอากาศเป็นพิษในท้องถนนเข้าไปนานๆ จะมีผลอาจทำให้เกิดครรภ์เป็นพิษขึ้นได้ และลูกที่คลอดออกมาอาจจะเป็นโรคหอบหืดหรือมีโอกาสที่ลูกจะเป็นเด็กออทิสติกได้ ด้าน ดร.แพทริก โอไบรอัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะแพทย์ด้านสูตินรีเวช กล่าวว่า "ในชีวิตประจำวันของเรา เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเผชิญกับอากาศที่เป็นพิษ แต่อากาศในยุโรปยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือแม่ที่ขณะตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสูบบุหรี่, มีความดันโลหิตสูง และดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ซึ่งล้วนแต่เสี่ยงทำให้ทารกที่ออกมาตัวเล็กกว่าปกติ" ขอบคุณ… http://www.ryt9.com/s/tpd/1779348 (ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 พ.ย.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...