แผนที่สมอง ฝีมือแพทย์ไทย ครั้งแรกในอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

แผนที่สมอง ฝีมือแพทย์ไทย

สุดยอดแพทย์ไทย สร้างเครื่องมือช่วยวินิจฉันโรคทางสมอง "แผนที่สมองของคนเอเชีย" ครั้งแรกในอาเซียน ทำให้การรักษาโรค แม่นยำมากขึ้น

แพทย์ไทยสร้าง "แผนที่สมองของคนเอเชีย" ครั้งแรกในอาเซียน เป้าหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยวินิจฉัยโรคทางสมอง ทั้งอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน เพิ่มความแม่นยำและรวดเร็ว ปูทางสู่การป้องกัน-รักษาที่ดีขึ้น

รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า วิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวไกลทำให้คนมีอายุยืน จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น อุบัติการณ์โรคทางสมองก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โรคทางสมองมีหลายโรค เช่น โรคออทิสติก พาร์กินสันและอัลไซเมอร์ ที่ยากต่อการตรวจวินิจฉัยและไม่อาจตรวจพบได้ด้วยการฉายรังสี

คุณหมอและคณะวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงทำงานวิจัยและพัฒนา "แผนที่สมองของคนเอเชีย" ได้งบสนับสนุนจากรัฐบาล 60 ล้านบาท ในการจัดทำแผนที่สมองของคนไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยอาการทางสมอง โดยจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยแยกโรคพาร์กินสันชนิดเกิดช้า ออกจากโรคพาร์กินสันชนิดเกิดเร็วเนื่องจากพันธุกรรมได้ ทั้งยังช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ได้ตั้งแต่ต้น จึงช่วยรักษาคนไข้ได้ถูกวิธีและชะลออาการของโรคได้ หรือแม้แต่ไข้สมองอักเสบที่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคเพียง 40% ซึ่งเดิมทีนั้น เมืองไทยใช้แผนที่สมองของ ตะวันตก แต่ด้วยรูปร่างและขนาดของสมองระหว่างคนตะวันตกและคนเชียมีลักษณะที่แตกต่าง กัน จึงทำให้ผลที่ได้เกิดความคลาดเคลื่อนและผิดพลาดได้สูง

ทีมวิจัยทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนจากทุกสาขาอาชีพ โดยแบ่งตามระดับอายุ ผ่านการตรวจร่างกายและตรวจด้านจิตวิทยามาแล้ว ซึ่ง 1,000 คนที่ได้มานั้นจะได้แผนที่สมองเพียง 10 แผนที่เท่านั้น ซึ่งสามารถวินิจฉัยโรคทางสมองได้ชัดเจน แม้ว่าการสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI จะช่วยได้ แต่ก็สามารถวินิจฉัยได้เพียง 80-90%

แผนที่สมองที่ จัดทำขึ้นใช้ Ingenia MR เป็นเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กกำลังสูงระบบดิจิตอลความเร็วสูง เครื่องแรกที่พัฒนานำร่องโดยฟิลิปส์ อาศัยการแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล พร้อมเคเบิลใยแก้วนำแสง ช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลตลอดกระบวนการสแกนของเอ็มอาร์ไอ ปรับปรุงอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนให้ดีขึ้นถึงร้อยละ 40 จึงให้ภาพที่คมชัดในเวลาที่สั้นกว่า

"แต่พอมีแผนที่สมอง จะสามารถวินิจฉัยได้ถึงระดับโมเลกุล ดูได้ถึงน้ำในสมอง จึงทำให้ส่งคนไข้ไปทำการรักษาได้ทันท่วงที รวดเร็ว เช่น เด็กออทิสติกที่มักอยู่ไม่สุข เข้าเครื่องตรวจ MRI แล้ว พบว่าสมองก็ปกติดี แต่พอนำมาเทียบกับแผนที่สมองแล้ว พบว่าสมองมีเส้นใยสมองโยงใยผิดปกติ เป็นต้น" คุณหมอกล่าว

ผลการวิจัยเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาคำตอบของโรคทางสมอง ซึ่งนอกจากควรป้องกันและปกป้องสมองแล้ว รศ.พญ.จิรพร แนะวิธีชะลอการเสื่อมของสมองด้วยการฝึกสมอง เช่น เล่นเกมครอสเวิร์ด เกมไพ่นกกระจอก เพื่อให้สมองใช้การได้อย่างดีตลอดชีวิต...โดย : สาลินีย์ ทับพิลา

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/hi-life/20131115/543194/แผนที่สมอง-ฝีมือแพทย์ไทย-ครั้งแรกในอาเซียน.html (ขนาดไฟล์: 167)

(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 พ.ย.56 )

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 พ.ย.56
วันที่โพสต์: 16/11/2556 เวลา 03:08:01 ดูภาพสไลด์โชว์ แผนที่สมอง ฝีมือแพทย์ไทย ครั้งแรกในอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แผนที่สมอง ฝีมือแพทย์ไทย สุดยอดแพทย์ไทย สร้างเครื่องมือช่วยวินิจฉันโรคทางสมอง "แผนที่สมองของคนเอเชีย" ครั้งแรกในอาเซียน ทำให้การรักษาโรค แม่นยำมากขึ้น แพทย์ไทยสร้าง "แผนที่สมองของคนเอเชีย" ครั้งแรกในอาเซียน เป้าหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยวินิจฉัยโรคทางสมอง ทั้งอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน เพิ่มความแม่นยำและรวดเร็ว ปูทางสู่การป้องกัน-รักษาที่ดีขึ้น รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า วิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวไกลทำให้คนมีอายุยืน จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น อุบัติการณ์โรคทางสมองก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โรคทางสมองมีหลายโรค เช่น โรคออทิสติก พาร์กินสันและอัลไซเมอร์ ที่ยากต่อการตรวจวินิจฉัยและไม่อาจตรวจพบได้ด้วยการฉายรังสี คุณหมอและคณะวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงทำงานวิจัยและพัฒนา "แผนที่สมองของคนเอเชีย" ได้งบสนับสนุนจากรัฐบาล 60 ล้านบาท ในการจัดทำแผนที่สมองของคนไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยอาการทางสมอง โดยจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยแยกโรคพาร์กินสันชนิดเกิดช้า ออกจากโรคพาร์กินสันชนิดเกิดเร็วเนื่องจากพันธุกรรมได้ ทั้งยังช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ได้ตั้งแต่ต้น จึงช่วยรักษาคนไข้ได้ถูกวิธีและชะลออาการของโรคได้ หรือแม้แต่ไข้สมองอักเสบที่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคเพียง 40% ซึ่งเดิมทีนั้น เมืองไทยใช้แผนที่สมองของ ตะวันตก แต่ด้วยรูปร่างและขนาดของสมองระหว่างคนตะวันตกและคนเชียมีลักษณะที่แตกต่าง กัน จึงทำให้ผลที่ได้เกิดความคลาดเคลื่อนและผิดพลาดได้สูง ทีมวิจัยทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนจากทุกสาขาอาชีพ โดยแบ่งตามระดับอายุ ผ่านการตรวจร่างกายและตรวจด้านจิตวิทยามาแล้ว ซึ่ง 1,000 คนที่ได้มานั้นจะได้แผนที่สมองเพียง 10 แผนที่เท่านั้น ซึ่งสามารถวินิจฉัยโรคทางสมองได้ชัดเจน แม้ว่าการสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI จะช่วยได้ แต่ก็สามารถวินิจฉัยได้เพียง 80-90% แผนที่สมองที่ จัดทำขึ้นใช้ Ingenia MR เป็นเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กกำลังสูงระบบดิจิตอลความเร็วสูง เครื่องแรกที่พัฒนานำร่องโดยฟิลิปส์ อาศัยการแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล พร้อมเคเบิลใยแก้วนำแสง ช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลตลอดกระบวนการสแกนของเอ็มอาร์ไอ ปรับปรุงอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนให้ดีขึ้นถึงร้อยละ 40 จึงให้ภาพที่คมชัดในเวลาที่สั้นกว่า "แต่พอมีแผนที่สมอง จะสามารถวินิจฉัยได้ถึงระดับโมเลกุล ดูได้ถึงน้ำในสมอง จึงทำให้ส่งคนไข้ไปทำการรักษาได้ทันท่วงที รวดเร็ว เช่น เด็กออทิสติกที่มักอยู่ไม่สุข เข้าเครื่องตรวจ MRI แล้ว พบว่าสมองก็ปกติดี แต่พอนำมาเทียบกับแผนที่สมองแล้ว พบว่าสมองมีเส้นใยสมองโยงใยผิดปกติ เป็นต้น" คุณหมอกล่าว ผลการวิจัยเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาคำตอบของโรคทางสมอง ซึ่งนอกจากควรป้องกันและปกป้องสมองแล้ว รศ.พญ.จิรพร แนะวิธีชะลอการเสื่อมของสมองด้วยการฝึกสมอง เช่น เล่นเกมครอสเวิร์ด เกมไพ่นกกระจอก เพื่อให้สมองใช้การได้อย่างดีตลอดชีวิต...โดย : สาลินีย์ ทับพิลา ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/hi-life/20131115/543194/แผนที่สมอง-ฝีมือแพทย์ไทย-ครั้งแรกในอาเซียน.html (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 พ.ย.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...