ยีนอัจฉริยะ...ความเก่งของพ่อแม่มีผลต่อการเรียนรู้ ของเด็ก

แสดงความคิดเห็น

เด็กหญิงชาวต่างชาติวัยประถมศึกษา

ดร.โรเบิร์ต พลูมิน จากศูนย์จิตเวช วิทยาลัยคิงส์คอล เลจ ประเทศอังกฤษ ศึกษาความเชื่อมโยงของกรรมพันธุ์ และความฉลาดรอบรู้ของเด็กๆ วัยเรียนมากกว่า 11,000 คนจนพบว่าความเก่งของพ่อแม่มีผลต่อการเรียนรู้ ของเด็กได้อย่างไม่น่าเชื่อ จากผลสำรวจคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า "ยีนอัจฉริยะ" มีผลต่อคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์มากถึงร้อยละ 58 วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 55 และวิชาอังกฤษ ร้อยละ 52

นักวิจัยอธิบายว่า ยีนการเรียนรู้ที่ถ่าย ทอดมาจากพ่อแม่ทำให้เด็กมีความกระตือรือร้น และรักการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ อย่างการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อม รอบๆ ตัว ก็สามารถส่งเสริมพัฒนาการ สร้างทักษะ สร้างกระบวนการการเรียนรู้ และนำไปสู่ความเฉลียวฉลาดได้เช่นกัน

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdOVEUwTURnMU5nPT0= (ขนาดไฟล์: 167)

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ส.ค.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 14/08/2556 เวลา 04:05:51 ดูภาพสไลด์โชว์ ยีนอัจฉริยะ...ความเก่งของพ่อแม่มีผลต่อการเรียนรู้ ของเด็ก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เด็กหญิงชาวต่างชาติวัยประถมศึกษา ดร.โรเบิร์ต พลูมิน จากศูนย์จิตเวช วิทยาลัยคิงส์คอล เลจ ประเทศอังกฤษ ศึกษาความเชื่อมโยงของกรรมพันธุ์ และความฉลาดรอบรู้ของเด็กๆ วัยเรียนมากกว่า 11,000 คนจนพบว่าความเก่งของพ่อแม่มีผลต่อการเรียนรู้ ของเด็กได้อย่างไม่น่าเชื่อ จากผลสำรวจคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า "ยีนอัจฉริยะ" มีผลต่อคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์มากถึงร้อยละ 58 วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 55 และวิชาอังกฤษ ร้อยละ 52 นักวิจัยอธิบายว่า ยีนการเรียนรู้ที่ถ่าย ทอดมาจากพ่อแม่ทำให้เด็กมีความกระตือรือร้น และรักการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ อย่างการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อม รอบๆ ตัว ก็สามารถส่งเสริมพัฒนาการ สร้างทักษะ สร้างกระบวนการการเรียนรู้ และนำไปสู่ความเฉลียวฉลาดได้เช่นกัน ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdOVEUwTURnMU5nPT0= ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...