วช. จัดเวที โชว์งานวิจัยคนไทย 600 ผลงาน..หุ่นยนต์เสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.เปิดเผยว่า มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ที่ร่วมกับเครือข่ายภาคีระบบวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยที่มีศักยภาพมีความโดดเด่นฝีมือคนไทยจากทั่ว ประเทศ เป็นช่องทางเผยแพร่ต่อยอดนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และให้ประชาชนได้ เรียนรู้ผลงานวิจัยอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงงานเกี่ยวกับการวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และผลงานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนกว่า 600 ผลงาน โดยมุ่งเน้นการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น การพัฒนาเครื่องจักรการเกษตรที่ช่วดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง อาทิ ผลงานวิจัยหุ่นยนต์เสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ข้าววรางกูร วัสดุห้ามเลือดจากข้าว อุปกรณ์การโจรกรรมยานพาหนะ ตลอดจนนิทรรศการมุ่งเป้างานวิจัยข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ และการจัดประชุมที่น่าสนใจกว่า 100 หัวข้อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรม งานวิจัยแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

ขอบคุณ http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=194163&catid=176&Itemid=524

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ส.ค.56

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 8/08/2556 เวลา 03:22:20

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.เปิดเผยว่า มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ที่ร่วมกับเครือข่ายภาคีระบบวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยที่มีศักยภาพมีความโดดเด่นฝีมือคนไทยจากทั่ว ประเทศ เป็นช่องทางเผยแพร่ต่อยอดนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และให้ประชาชนได้ เรียนรู้ผลงานวิจัยอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงงานเกี่ยวกับการวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และผลงานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนกว่า 600 ผลงาน โดยมุ่งเน้นการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น การพัฒนาเครื่องจักรการเกษตรที่ช่วดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง อาทิ ผลงานวิจัยหุ่นยนต์เสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ข้าววรางกูร วัสดุห้ามเลือดจากข้าว อุปกรณ์การโจรกรรมยานพาหนะ ตลอดจนนิทรรศการมุ่งเป้างานวิจัยข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ และการจัดประชุมที่น่าสนใจกว่า 100 หัวข้อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรม งานวิจัยแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ ขอบคุณ … http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=194163&catid=176&Itemid=524 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...