มองด้วยหูแทน ช่วยคนตาบอด

แสดงความคิดเห็น

ผู้พิการตาบอด

มหาวิทยาลัยบาธที่อังกฤษพบวิธีการช่วยผู้พิการตาบอด กลับมองเห็นได้ใหม่ แต่เป็นมองทางหูแทนได้แล้ว อุปกรณ์ช่วยให้มองเห็นด้วยหู นับเป็นเครื่องมือที่เท่ากับเป็นการปฏิวัติ ใช้เสียงสร้างภาพของสิ่งต่างๆรอบตัวขึ้นในสมองของผู้พิการ

ในการทดลองกับผู้พิการโดยไม่ได้ฝึกซ้อมมาก่อน สามารถใช้อุปกรณ์ได้เกือบดีที่สุด ส่วน ดร.ไมเคิล ปรุลกซ์ กล่าวชมว่า “ระดับของการเห็นเกินกว่าเทคนิคให้ผู้พิการกลับมองเห็นวิธีอื่น อย่างเช่น การปลูกฝังด้วยเซลล์ต้นแบบ หรือการใช้จอตาเทียม ซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงทั้งหมด

เขากล่าวต่อไปว่า อุปกรณ์นี้ไม่เป็นแต่หนทางเลือกเท่านั้น หากยังอาจใช้ผสมกับเทคนิคอื่น เพื่อฝึกสมองให้กลับมองเห็นใหม่ได้อีก หรือกับบางคนที่เพิ่งจะมองเห็นได้เป็นครั้งแรกอีกด้วย”.

ขอบคุณ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=07-2013&date=12&group=73&gblog=23 (ขนาดไฟล์: 169)

bloggang.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ค.56

ที่มา: bloggang.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 13/07/2556 เวลา 02:24:23 ดูภาพสไลด์โชว์ มองด้วยหูแทน ช่วยคนตาบอด

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผู้พิการตาบอด มหาวิทยาลัยบาธที่อังกฤษพบวิธีการช่วยผู้พิการตาบอด กลับมองเห็นได้ใหม่ แต่เป็นมองทางหูแทนได้แล้ว อุปกรณ์ช่วยให้มองเห็นด้วยหู นับเป็นเครื่องมือที่เท่ากับเป็นการปฏิวัติ ใช้เสียงสร้างภาพของสิ่งต่างๆรอบตัวขึ้นในสมองของผู้พิการ ในการทดลองกับผู้พิการโดยไม่ได้ฝึกซ้อมมาก่อน สามารถใช้อุปกรณ์ได้เกือบดีที่สุด ส่วน ดร.ไมเคิล ปรุลกซ์ กล่าวชมว่า “ระดับของการเห็นเกินกว่าเทคนิคให้ผู้พิการกลับมองเห็นวิธีอื่น อย่างเช่น การปลูกฝังด้วยเซลล์ต้นแบบ หรือการใช้จอตาเทียม ซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงทั้งหมด เขากล่าวต่อไปว่า อุปกรณ์นี้ไม่เป็นแต่หนทางเลือกเท่านั้น หากยังอาจใช้ผสมกับเทคนิคอื่น เพื่อฝึกสมองให้กลับมองเห็นใหม่ได้อีก หรือกับบางคนที่เพิ่งจะมองเห็นได้เป็นครั้งแรกอีกด้วย”. ขอบคุณ… http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=07-2013&date=12&group=73&gblog=23 bloggang.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...