มอง "พ.ร.บ.คู่ชีวิต" สิทธิเพศที่ 3

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

อยู่ระหว่างการผลักดันเข้าสู่การพิจารณา ในสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวการพัฒนากฎหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หนึ่งในนั้นคือร่างพ.ร.บ.กาจดทะเบียนคู่ชีวิตซึ่งมีเนื้อหาโดนใจเพศที่3

เนื้อหาในร่างกฎหมายฉบับนี้ยึดตามรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้เพื่อสิทธิ ทางกฎหมาย แก้ปัญหาที่ปัจจุบันหลายคู่ไม่มีสิทธิให้ความยินยอมในการรักษาชีวิต หรือไม่มีสิทธิรับศพหรือทรัพย์สินที่ทำร่วมกันมาเพียงเพราะไม่ได้เป็นญาติ โดยร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านการทำประชาพิจารณ์จากกลุ่มหลากหลายทางเพศร่วมกับ กรรมาธิการกฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญจากหลายกลุ่มหลากสาขาร่วมให้แง่มุม ถึงร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว ทั้งความเป็นจริง ความเป็นไปได้ความเป็นไปในเชิงลึกและสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อจากนั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร มอง "พ.ร.บ.คู่ชีวิต" สิทธิเพศที่ 3

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 8/10/2556 เวลา 02:19:27

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน อยู่ระหว่างการผลักดันเข้าสู่การพิจารณา ในสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวการพัฒนากฎหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หนึ่งในนั้นคือร่างพ.ร.บ.กาจดทะเบียนคู่ชีวิตซึ่งมีเนื้อหาโดนใจเพศที่3 เนื้อหาในร่างกฎหมายฉบับนี้ยึดตามรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้เพื่อสิทธิ ทางกฎหมาย แก้ปัญหาที่ปัจจุบันหลายคู่ไม่มีสิทธิให้ความยินยอมในการรักษาชีวิต หรือไม่มีสิทธิรับศพหรือทรัพย์สินที่ทำร่วมกันมาเพียงเพราะไม่ได้เป็นญาติ โดยร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านการทำประชาพิจารณ์จากกลุ่มหลากหลายทางเพศร่วมกับ กรรมาธิการกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญจากหลายกลุ่มหลากสาขาร่วมให้แง่มุม ถึงร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว ทั้งความเป็นจริง ความเป็นไปได้ความเป็นไปในเชิงลึกและสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อจากนั้น ดาวน์โหลดเอกสาร มอง \"พ.ร.บ.คู่ชีวิต\" สิทธิเพศที่

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย