นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม HRC 24 เน้นย้ำความสำคัญในหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม HRC 24 ณ สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ดังนี้

"ท่านประธานฯ ท่านผู้อำนวยการฯ ท่านข้าหลวงใหญ่ฯ ท่านผู้มีเกียรติ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยือนสำนักงานสหประชาชาชาติ ณ นครเจนีวา แห่งนี้ ดิฉัน รู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนแรก ที่ได้มากล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ดิฉันภาคภูมิใจที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมของคณะมนตรีฯ ซึ่งก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆเมื่อเทียบกับสำเร็จ และความ ท้าทายต่างๆของท่านทั้ง หลายในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องในงานด้านสิทธิมนุษยชน

ดาวน์โหลดเอกสาร นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม HRC 24 เน้นย้ำความสำคัญในหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

ที่มา: สำนักโฆษกทำเนียบรัฐบาล/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ก.ย. 56
วันที่โพสต์: 26/09/2556 เวลา 03:50:06

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม HRC 24 ณ สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ดังนี้ "ท่านประธานฯ ท่านผู้อำนวยการฯ ท่านข้าหลวงใหญ่ฯ ท่านผู้มีเกียรติ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยือนสำนักงานสหประชาชาชาติ ณ นครเจนีวา แห่งนี้ ดิฉัน รู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนแรก ที่ได้มากล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ดิฉันภาคภูมิใจที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมของคณะมนตรีฯ ซึ่งก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆเมื่อเทียบกับสำเร็จ และความ ท้าทายต่างๆของท่านทั้ง หลายในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องในงานด้านสิทธิมนุษยชน ดาวน์โหลดเอกสาร นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม HRC 24

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย