ข้อคิดเห็นเรื่องการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เสนอต่อ คณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประกอบอาชีพค้าสลาก

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

เสนอโดย นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ปัญหาการค้าสลากเกินราคา

ปัญหาการค้าสลากเกินราคาเกิดจากโครงสร้างทางอำนาจเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงอุปถัมภ์ระหว่างผู้มีอำนาจ เอาเปรียบผู้บริโภคและผู้ค้าสลากรายย่อยถูกขูดรีด นอกจากนั้นยังพบอีกว่าโครงสร้างเช่นนี้ทำให้องค์กรพิทักษ์สิทธิคนพิการและองค์กรการกุศลอ่อนแอ ผู้ค้าสลากรายย่อยส่วนมากทำงานแค่พอยังชีพไม่มีระบบสวัสดิการในการทำงาน ขาดความมั่นคงและดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ในขณะที่การดำเนินงานของสำนักงานสลากมีแนวโน้มทำให้ประชาชนเล่นการพนันมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อคิดเห็นเรื่องการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เสนอต่อ คณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประกอบอาชีพค้าสลาก

ที่มา: นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
วันที่โพสต์: 31/01/2557 เวลา 04:19:50

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน เสนอโดย นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ ปัญหาการค้าสลากเกินราคา ปัญหาการค้าสลากเกินราคาเกิดจากโครงสร้างทางอำนาจเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงอุปถัมภ์ระหว่างผู้มีอำนาจ เอาเปรียบผู้บริโภคและผู้ค้าสลากรายย่อยถูกขูดรีด นอกจากนั้นยังพบอีกว่าโครงสร้างเช่นนี้ทำให้องค์กรพิทักษ์สิทธิคนพิการและองค์กรการกุศลอ่อนแอ ผู้ค้าสลากรายย่อยส่วนมากทำงานแค่พอยังชีพไม่มีระบบสวัสดิการในการทำงาน ขาดความมั่นคงและดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ในขณะที่การดำเนินงานของสำนักงานสลากมีแนวโน้มทำให้ประชาชนเล่นการพนันมากยิ่งขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อคิดเห็นเรื่องการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เสนอต่อ คณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้พิการ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย