แถลงการณ์ ปฏิรูปสลาก ปฏิรูปประเทศไทย โดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากเพื่อปฏิรูปประเทศไทย 26 มกราคม 2557

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

การพัฒนาของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา มุ่งเน้นมิติด้านเศรษฐกิจการค้าเป็นสำคัญ จนละเลยการพัฒนาด้านสังคมข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD)ระบุว่าประเทศไทยจัดสรรงบประมาณเพื่อสังคมคิดเป็นร้อยละ3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศ เช่น ประเทศชิลี เม็กซิโก ในขณะที่ในหลายประเทศ ภาครัฐจะให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสาร แถลงการณ์ ปฏิรูปสลาก ปฏิรูปประเทศไทย โดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากเพื่อปฏิรูปประเทศไทย 26 มกราคม 2557

ที่มา: เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากเพื่อปฏิรูปประเทศไทย
วันที่โพสต์: 31/01/2557 เวลา 03:27:30

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน การพัฒนาของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา มุ่งเน้นมิติด้านเศรษฐกิจการค้าเป็นสำคัญ จนละเลยการพัฒนาด้านสังคมข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD)ระบุว่าประเทศไทยจัดสรรงบประมาณเพื่อสังคมคิดเป็นร้อยละ3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศ เช่น ประเทศชิลี เม็กซิโก ในขณะที่ในหลายประเทศ ภาครัฐจะให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร แถลงการณ์ ปฏิรูปสลาก ปฏิรูปประเทศไทย โดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากเพื่อปฏิรูปประเทศไทย 26 มกราคม

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย