ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

เนื้อหาบางส่วน

กฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ

http://icare.kapook.com/disability.php?ac=detail&s_id=72&id=3116

บทความสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เรื่อง "กฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ"

โดย ปรีดา ลิ้มนนทกุล คนทุพพลภาพมืออาชีพ

ช่วงนี้ผมมีภารกิจด้านการสร้างอาชีพ ในลักษณะที่ต้องประสานงานร่วมกับสถานประกอบ การหลายแห่ง และกำลังจะมีโครงการสำคัญในการผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วย งานต่างๆ ในการรับรู้ข้อมูล รวมถึงสร้างโอกาสงานให้กับคนพิการ จึงอยากนำบทความ "กฎหมายและประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ" มาฝากทั้งสองฝ่าย คือ คนพิการ และสถานประกอบการ ควบคู่กันไป

2 วันที่ผ่านมา มีนักข่าวสัมภาษณ์ถึงความต้องการแรงงานคนพิการในตลาดมีสูงไหม ผมรีบตอบเลยว่า "มีสูง" แต่ไม่มีคนพิการเข้าไปในระบบงาน หรือมีน้อย อย่างไรก็ดี เรื่องนี้น่าสนใจมาก เพียงแต่สังคมต้องหา "จุดสมดุล" ระหว่างคนพิการ กับสถานประกอบการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้เจอ ผมก็พยายามอยู่ครับ งั้นเรามาอ่านบทความของอาจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ร่วมกันครับ

- กฎหมายและประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานคนพิการ

ดาวน์โหลดเอกสาร : ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

ที่มา: ปรีดา ลิ้มนนทกุล คนทุพพลภาพมืออาชีพ
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:50:22

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย