กฏหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ

เนื้อหาบางส่วน

เรื่อง "กฏหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ"

โดย ปรีดา ลิ้มนนทกุล คนทุพพลภาพมืออาชีพ

ช่วงนี้ผมมีภารกิจด้านการสร้างอาชีพ ในลักษณะที่ต้องประสานงานร่วมกับสถานประกอบการหลายแห่ง และกำลังจะมีโครงการสำคัญในการผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการรับรู้ข้อมูล รวมถึงสร้างโอกาสงานให้กับคนพิการ จึงอยากนำบทความ "กฎหมายและประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ" มาฝากทั้งสองฝ่าย คือ คนพิการ และสถานประกอบการ ควบคู่กันไป

ดาวน์โหลดเอกสาร กฏหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ

ที่มา: http://icare.kapook.com/disability.php?ac=detail&s_id=72&id=3116 (ขนาดไฟล์: 191)
วันที่โพสต์: 24/02/2560 เวลา 11:17:49

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย