ห้องภัยพิบัติ หน้า 51

กระทู้ทั้งหมด

 1. 751อธิบดี ปภ.เตรียมแผนรับภัยพิบัติ...กว่า ๑๐ จังหวัด มีปริมาณน้ำฝนเ... 785/0 14/06/2556
 2. 752ทอ.-ไอซีที ลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีฯ เชื่อมต่อข้อมูลเตือนเกิดภัย... 581/0 13/06/2556
 3. 753ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นได้!! 'น้ำป่า-ดินถล่ม' 'ระวังภัย' ดีกว่ากู้ภ... 665/0 12/06/2556
 4. 754ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา“ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง”ฉบับที่ 12 ลงวันที่... 746/0 12/06/2556
 5. 755นักวิชาการภัยพิบัติมอ.ปัตตานีชี้ ไฟดับเป็นบทเรียน-แก้ปัญหาได้ถือ... 745/0 11/06/2556
 6. 756รู้ทันหน้าฝน‘ศภช.เสริมแกร่งชุมชนใน 25 ลุ่มแม่นํ้า’ 689/0 10/06/2556
 7. 757ปภ.เตือน21 จังหวัดรับมือพายุฝนตกหนัก ช่วง 9-13 มิ.ย.นี้ 683/0 8/06/2556
 8. 758อธิบดีปภ. มั่นใจ รับมือภัยพิบัติ ได้ทุกสถานการณ์ 869/0 7/06/2556
 9. 759ฝนพายุฤดูร้อนช่วยลดภาวะน้ำเปลี่ยนสี-น้ำเค็มหนุนแม่น้ำปราจีนบุรี 759/0 6/06/2556
 10. 760มหาสารคามประกาศเขตภัยพิบัติไข้เลือดออก 841/0 5/06/2556
 11. 761ศูนย์เตือนภัยฯห่วงชาวบ้าน25 ลุ่มน้ำเสี่ยงภัยพิบัติ 863/0 4/06/2556
 12. 762เครือข่ายภัยพิบัติชงผู้ว่าฯนครปฐม เสนอร่างมติการบริหารจัดการน้ำ 873/0 3/06/2556
 13. 763ก.ไอซีที เดินหน้าให้ความรู้ สร้างความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นท... 716/0 2/06/2556
 14. 764ตั้งป้อมรับมือ "ภัยพิบัติชายฝั่ง" 19 ชาติพันธมิตรระดมสมอง ช่วยเห... 1042/0 1/06/2556
 15. 765เตือนระวังภัยธรรมชาติ 720/0 31/05/2556