ห้องภัยพิบัติ หน้า 2

กระทู้ทั้งหมด

 1. 16เหนือหนาวเย็นเช้ามีหมอก ใต้คลื่นสูง3ม.ฝนตกลดลง 92/0 3/03/2560
 2. 17เหนือหนาวอุณหภูมิลด1-3องศา ใต้ฝนตก-ทะเลคลื่นสูง 110/0 2/03/2560
 3. 18เตือนเหนือ-อีสานดูแลสุขภาพ หนาวเย็น-อากาศเปลี่ยน 102/0 1/03/2560
 4. 19เหนือ-อีสานหนาวเย็น ระวังลมแรงใต้มีฝนเพิ่ม 111/0 28/02/2560
 5. 20เหนือตอนล่าง-กลาง-ตอ. ฟ้าคะนองลมแรง/ใต้มีฝนเพิ่ม 108/0 27/02/2560
 6. 21เหนืออากาศเย็นมีหมอกเช้า อีสานฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 115/0 24/02/2560
 7. 22'กทม.-ปริมณฑล'ร้อนขึ้นเรื่อยๆ อุณหภูมิสูงสุดแตะ36องศาฯ 103/0 23/02/2560
 8. 23ฝนจ่อตก"อีสาน-ตอ.-กลาง" ก่อนหนาวฉับพลัน2-4องศาฯ 102/0 22/02/2560
 9. 24ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา มีหมอกในตอนเช้า 106/0 21/02/2560
 10. 25'ไทยตอนบน'เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ 'ภาคใต้'มรสุมอ่อนกำลัง 95/0 20/02/2560
 11. 26'เหนือ-อีสาน'ยังหนาวต่อ แนะคนสัญจรระวังหมอกหนา 103/0 17/02/2560
 12. 27เหนือ-อีสานหนาวเย็น ใต้ยังมีฝนเล็กน้อย 100/0 16/02/2560
 13. 28อุตุชี้เหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ. อากาศเย็นลมแรง/ใต้ยังมีฝน 96/0 15/02/2560
 14. 29เตือน4ภาค'หนาวเย็น-ลมแรง'ต่อ แนะระวังสุขภาพให้ดี 97/0 14/02/2560
 15. 30ไทยตอนบนอากาศเปลี่ยน ฝนฟ้าคะนอง-อุณหภูมิลด 107/0 10/02/2560