จีนรับมือกับภัยพิบัติอย่างรัดกุมเยือกเย็น

แสดงความคิดเห็น

เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เมืองเวิ่นชวนของมณฑลเสฉวนประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างร้ายแรง ปีนี้ เมืองหลูซานมณฑลเสฉวนเกิดแผ่นดินไหวอีก เมื่อทบทวนกระบวนการกู้ภัยแผ่นดินไหวของจีน ประชาคมโลกต่างใช้ถ้อยคำที่ว่า "ตอบสนองอย่างทันท่วงที" "มีประสิทธิภาพ" "มีเหตุมีผล" และ"ให้ความสำคัญกับมนุษย์" มาระบุถึงการกู้ภัยแบบจีนที่ประสบความสำเร็จ และชื่นชมความได้เปรียบของกลไกการรับมือกับภัยแผ่นดินไหวและการกู้ภัยของจีน

สื่อมวลชนของโลกต่างเห็นว่า ไม่ว่าในภัยแผ่นดินไหวที่เวิ่นชวน อี้ว์ซู่หรือหลูซานก็ตาม ประชาชนจีนต่างสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันฟันฝ่าต่อสู้กับความยากลำบาก กล่าวได้ว่า จิตใจในการกู้ภัยแผ่นดินไหวที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์และตามหลักวิทยาศาสตร์ นี้เป็นที่น่าจดจำของชาวโลก

ไม่ว่าในรายงานของสื่อสำนักสำคัญต่างๆ ของยุโรปและสหรัฐฯ เช่น หนังสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลของสหรัฐฯ เว็บไซต์ของบริษัทบีบีซี และเว็บไซต์ของดอยช์ เวเลย์ หรือการกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการของประเทศต่างๆ ต่างกล่าวชื่นชมการกู้ภัยอย่างทันท่วงทีของจีน

หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์ของอังกฤษระบุว่า การกู้ภัยของจีนนอกเหนือจากมีความรวดเร็วแล้ว ยังมีประสิทธิภาพด้วย แฟรงก์เฟิร์ต อัม เมนเห็นว่า การกู้ภัยแผ่นดินไหวหลูซานครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ ส่วนหนังสือพิมพ์เหลียนเหอเจ่าเป้าของสิงคโปร์ได้ให้คะแนนสูงแก่รัฐบาลจีน โดยเห็นว่า ทักษะในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินของจีนผ่านการทดสอบได้

สรุปได้ว่า ในช่วง5 ปีที่ผ่านมา ในการกู้ภัยแผ่นดินไหวในทุกครั้งที่ผ่านมา ประชาคมโลกต่างเห็นว่า จีนได้รับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเยือกเย็น

ขอบคุณ http://thai.cri.cn/247/2013/05/13/228s209766.htm

CRIออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 พ.ค.56

ที่มา: ขอบคุณ http://thai.cri.cn/247/2013/05/13/228s209766.htm CRIออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 14/05/2556 เวลา 04:46:11

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เมืองเวิ่นชวนของมณฑลเสฉวนประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างร้ายแรง ปีนี้ เมืองหลูซานมณฑลเสฉวนเกิดแผ่นดินไหวอีก เมื่อทบทวนกระบวนการกู้ภัยแผ่นดินไหวของจีน ประชาคมโลกต่างใช้ถ้อยคำที่ว่า "ตอบสนองอย่างทันท่วงที" "มีประสิทธิภาพ" "มีเหตุมีผล" และ"ให้ความสำคัญกับมนุษย์" มาระบุถึงการกู้ภัยแบบจีนที่ประสบความสำเร็จ และชื่นชมความได้เปรียบของกลไกการรับมือกับภัยแผ่นดินไหวและการกู้ภัยของจีน สื่อมวลชนของโลกต่างเห็นว่า ไม่ว่าในภัยแผ่นดินไหวที่เวิ่นชวน อี้ว์ซู่หรือหลูซานก็ตาม ประชาชนจีนต่างสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันฟันฝ่าต่อสู้กับความยากลำบาก กล่าวได้ว่า จิตใจในการกู้ภัยแผ่นดินไหวที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์และตามหลักวิทยาศาสตร์ นี้เป็นที่น่าจดจำของชาวโลก ไม่ว่าในรายงานของสื่อสำนักสำคัญต่างๆ ของยุโรปและสหรัฐฯ เช่น หนังสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลของสหรัฐฯ เว็บไซต์ของบริษัทบีบีซี และเว็บไซต์ของดอยช์ เวเลย์ หรือการกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการของประเทศต่างๆ ต่างกล่าวชื่นชมการกู้ภัยอย่างทันท่วงทีของจีน หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์ของอังกฤษระบุว่า การกู้ภัยของจีนนอกเหนือจากมีความรวดเร็วแล้ว ยังมีประสิทธิภาพด้วย แฟรงก์เฟิร์ต อัม เมนเห็นว่า การกู้ภัยแผ่นดินไหวหลูซานครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ ส่วนหนังสือพิมพ์เหลียนเหอเจ่าเป้าของสิงคโปร์ได้ให้คะแนนสูงแก่รัฐบาลจีน โดยเห็นว่า ทักษะในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินของจีนผ่านการทดสอบได้ สรุปได้ว่า ในช่วง5 ปีที่ผ่านมา ในการกู้ภัยแผ่นดินไหวในทุกครั้งที่ผ่านมา ประชาคมโลกต่างเห็นว่า จีนได้รับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเยือกเย็น ขอบคุณ http://thai.cri.cn/247/2013/05/13/228s209766.htm CRIออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 พ.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...