พม.ซ่อมแซมบ้านพร้อมทั้งมอบรถเข็นให้คนพิการ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 56 เวลา 11.30 น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมซ่อมแซมบ้านและมอบรถสามล้อโยก รถเข็น ให้คนพิการที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความห่วงใยต่อประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่ประสบภัย เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก เมื่อประสบอุทกภัยจะมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต ซึ่งหลังจากน้ำลดแล้ว พบว่าที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ โดยการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีครั้งนี้ กระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คนพิการที่ประสบอุทกภัยจำนวน 2 หลัง ได้แก่ 1) บ้านของนายสวง คางเพชร อายุ 74 ปี และนางสังวาล คางเพชร อายุ 68 ปี ซึ่งทั้งคู่พิการทางการเคลื่อนไหว 2) บ้านของนายแปลง ฉ่ำเจริญ อายุ 43 ปี พิการตาบอดทั้งสองข้าง และนายจงกล ฉ่ำเจริญ พิการขา ซึ่งทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน โดยการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คนพิการดังกล่าว มีการปรับพื้นทางเข้าบ้านและภายในบ้านให้สะดวกกับการใช้รถเข็น ติดตั้งราวจับภายในบ้าน รวมทั้งปรับปรุงห้องน้ำ เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวก ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมอบรถสามล้อโยกจำนวน 7 คัน รถเข็นจำนวน 17 คัน ให้คนพิการที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของจำนวน 500 ชุด ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว

นางปวีณา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน และพร้อมเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดทั่ว ประเทศ ติดตาม และรายงานผลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือทั้งในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค ต้องให้ความช่วยเหลือทันที ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้พิการที่บ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยและต้องการให้กระทรวงฯ ไปช่วยซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวและเร่งดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทั่วประเทศ

ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/government/508299

(Thai PR ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ต.ค.56)

ที่มา: Thai PR ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 22/10/2556 เวลา 04:54:17

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 56 เวลา 11.30 น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมซ่อมแซมบ้านและมอบรถสามล้อโยก รถเข็น ให้คนพิการที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความห่วงใยต่อประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่ประสบภัย เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก เมื่อประสบอุทกภัยจะมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต ซึ่งหลังจากน้ำลดแล้ว พบว่าที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ โดยการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีครั้งนี้ กระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คนพิการที่ประสบอุทกภัยจำนวน 2 หลัง ได้แก่ 1) บ้านของนายสวง คางเพชร อายุ 74 ปี และนางสังวาล คางเพชร อายุ 68 ปี ซึ่งทั้งคู่พิการทางการเคลื่อนไหว 2) บ้านของนายแปลง ฉ่ำเจริญ อายุ 43 ปี พิการตาบอดทั้งสองข้าง และนายจงกล ฉ่ำเจริญ พิการขา ซึ่งทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน โดยการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คนพิการดังกล่าว มีการปรับพื้นทางเข้าบ้านและภายในบ้านให้สะดวกกับการใช้รถเข็น ติดตั้งราวจับภายในบ้าน รวมทั้งปรับปรุงห้องน้ำ เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวก ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมอบรถสามล้อโยกจำนวน 7 คัน รถเข็นจำนวน 17 คัน ให้คนพิการที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของจำนวน 500 ชุด ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว นางปวีณา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน และพร้อมเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดทั่ว ประเทศ ติดตาม และรายงานผลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือทั้งในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค ต้องให้ความช่วยเหลือทันที ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้พิการที่บ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยและต้องการให้กระทรวงฯ ไปช่วยซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวและเร่งดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทั่วประเทศ ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/government/508299 (Thai PR ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ต.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...