พม.ระดมซ่อมบ้านผู้พิการน้ำท่วม

แสดงความคิดเห็น

พม. - นางปวีณา หงสกุล รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างพม.และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศว่า จากพื้นที่ประสบอุทกภัย 27 จังหวัด ทั้งภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบคนพิการกว่า 1 แสนคนได้รับผลกระทบ ดำเนินชีวิตยากลำบาก เมื่อน้ำลดแล้วที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ

นางปวีณากล่าวต่อว่า โครงการความร่วมมือระหว่างพม.กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คนพิการ โดยเตรียมงบประมาณ 20 ล้านาท ซ่อมแซมบ้านให้หลังละไม่เกิน 2 หมื่นบาท หากประชาชนประสงค์จะบริจาควัสดุอุปกรณ์ช่วยซ่อมบ้านให้คนพิการ สอบถามได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่ พม.จังหวัด

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNakUwTVRBMU5nPT0=&sectionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHhNQzB4TkE9PQ==

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ต.ค.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 23/12/2556 เวลา 12:38:28

1 โยโย 23/12/2556 12:38:28

เป็นข่าวที่ดีมากๆ เลยครับ ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมบ้านให้กับคนพิการ เค้าจะได้ไม่ลำบาก ต่อเติมบ้าน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พม. - นางปวีณา หงสกุล รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างพม.และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศว่า จากพื้นที่ประสบอุทกภัย 27 จังหวัด ทั้งภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบคนพิการกว่า 1 แสนคนได้รับผลกระทบ ดำเนินชีวิตยากลำบาก เมื่อน้ำลดแล้วที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ นางปวีณากล่าวต่อว่า โครงการความร่วมมือระหว่างพม.กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คนพิการ โดยเตรียมงบประมาณ 20 ล้านาท ซ่อมแซมบ้านให้หลังละไม่เกิน 2 หมื่นบาท หากประชาชนประสงค์จะบริจาควัสดุอุปกรณ์ช่วยซ่อมบ้านให้คนพิการ สอบถามได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่ พม.จังหวัด ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNakUwTVRBMU5nPT0=§ionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHhNQzB4TkE9PQ== ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ต.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...