มาตรฐาน และ ตัวชี้วัดการจัดบริการ ศูนย์พักพิงสำหรับคนพิการที่ประสบภัยพิบัติ

เนื้อหาบางส่วน

ประสบการณ์จาก “อุทกภัย” เมื่อปี ๒๕๕๔ สะท้อนให้เห็นชัดเจน ว่า คนพิการและครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวนไม่น้อยจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหนีอันตรายจากน้ำท่วม รวมทั้ง หนีความยากลำบากในการดำรงชีวิตประจำวันจากการขาดปัจจัย ๔ ทั้ง อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 13/03/2556 เวลา 03:16:56