ปภ.รายงาน 9 จว.ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาว...ช่วยคนพิการ เตือนอีก 9 จว.ใต้รับมือฝนหนัก

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ำลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) 9 จังหวัด ได้แก่ เลย ตาก น่าน เชียงใหม่ นครพนม หนองบัวลำภู แพร่ เชียงราย และอุตรดิตถ์ รวม 42 อำเภอ 274 ตำบล 2,986 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 445,914 ครัวเรือน 1,471,429 คน ปภ.จึงได้ประสานจังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยหนาวเป็นศูนย์กลางประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว สำรวจจัดทำบัญชีพื้นที่และผู้ประสบภัยหนาว เน้นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อาทิ คนชรา คนพิการ เด็กที่ไร้ผู้อุปการะ ผู้ที่มีรายได้น้อย สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนจัดหาและปร ะสานการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกัน หนาว รวมถึงบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาว เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างทั่วถึงและมิให้เกิดความซ้ำ ซ้อนในการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

นายฉัตร ชัย กล่าวต่อว่า จากการประสานข้อมูลสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในระยะนี้ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดลงอีก 4 – 7 องศาเซลเซียสช่วงวันที่ 17- 19 ธ.ค.นี้ ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ เพราะมีภูมิต้านทานโรคต่ำ หากเจ็บป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป รวมถึงไม่ดื่มสุราแก้หนาว เพราะหากเผลอหลับโดยไม่ห่มผ้าหรือสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ อาจทำให้เสียชีวิตได้

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า และจากการประสานข้อมูลสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 17 - 19 ธ.ค.ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 9 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล เตรียมพร้อมป้องกันอันตรายจากฝนตกหนัก โดยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด รวมถึงหมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ จะได้อพยพหนีภัยทันท่วงที ส่วนทะเลมีคลื่นลมแรง ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 9 จังหวัดภาคใต้ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากภาวะฝนตกหนัก โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วย เหลือผู้ประสบภัย พร้อมตรวจสอบฝาย อ่างเก็บน้ำ คันกั้นน้ำให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง

ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNE56STNNakl3Tnc9PQ==&subcatid= (ขนาดไฟล์: 142)

( ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ธ.ค.56 )

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ธ.ค.56
วันที่โพสต์: 18/12/2556 เวลา 04:24:15

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ำลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) 9 จังหวัด ได้แก่ เลย ตาก น่าน เชียงใหม่ นครพนม หนองบัวลำภู แพร่ เชียงราย และอุตรดิตถ์ รวม 42 อำเภอ 274 ตำบล 2,986 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 445,914 ครัวเรือน 1,471,429 คน ปภ.จึงได้ประสานจังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยหนาวเป็นศูนย์กลางประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว สำรวจจัดทำบัญชีพื้นที่และผู้ประสบภัยหนาว เน้นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อาทิ คนชรา คนพิการ เด็กที่ไร้ผู้อุปการะ ผู้ที่มีรายได้น้อย สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนจัดหาและปร ะสานการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกัน หนาว รวมถึงบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาว เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างทั่วถึงและมิให้เกิดความซ้ำ ซ้อนในการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาว นายฉัตร ชัย กล่าวต่อว่า จากการประสานข้อมูลสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในระยะนี้ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดลงอีก 4 – 7 องศาเซลเซียสช่วงวันที่ 17- 19 ธ.ค.นี้ ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ เพราะมีภูมิต้านทานโรคต่ำ หากเจ็บป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป รวมถึงไม่ดื่มสุราแก้หนาว เพราะหากเผลอหลับโดยไม่ห่มผ้าหรือสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ อาจทำให้เสียชีวิตได้ นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า และจากการประสานข้อมูลสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 17 - 19 ธ.ค.ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 9 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล เตรียมพร้อมป้องกันอันตรายจากฝนตกหนัก โดยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด รวมถึงหมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ จะได้อพยพหนีภัยทันท่วงที ส่วนทะเลมีคลื่นลมแรง ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 9 จังหวัดภาคใต้ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากภาวะฝนตกหนัก โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วย เหลือผู้ประสบภัย พร้อมตรวจสอบฝาย อ่างเก็บน้ำ คันกั้นน้ำให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ขอบคุณ … http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNE56STNNakl3Tnc9PQ==&subcatid= ( ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ธ.ค.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...