เชียงใหม่แจงเร่งตกแต่งเมือง-สถานที่รับประชุมน้ำโลก...จัดการน้ำท่วม

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ – เชียงใหม่แถลงความพร้อมจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 2 ยันเดินหน้าตกแต่งเมือง-ศูนย์ประชุมฯ พร้อมรับการจัดงานแล้ว ด้านขนส่งระดมสี่ล้อแดงวิ่งบริการตลอดช่วงงาน ส่วนการประชุมเผยมีทั้งนิทรรศการด้านน้ำ-ประชุมวิชาการ-ประชุมเจ้าหน้าที่ อาวุโสและประชุมระดับผู้นำประเทศหารือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านจัดการน้ำ

หลายหน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่รายงานความก้าวหน้าและยืนยันความ พร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 14 พ.ค. ที่จะถึงนี้ ในระหว่างการแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ (10 พ.ค. 2556) ณ ห้องเธียร์เตอร์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ในการแถลงข่าวดังกล่าวซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 และมีนายอิดศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าวได้นำเสนอความคืบหน้า ของการดำเนินงานต่อสื่อมวลชน โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสถานที่จัดงานเปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตกแต่งสถานที่ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา ชาติฯ โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่การจัดนิทรรศการและการประชุม ซึ่งการตกแต่งทั้งหมดคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 10 พ.ค.

โดยการตกแต่งอาคารสถานที่ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ นั้นได้ตกแต่งให้มีบรรยากาศแบบล้านนา โดยมารนำเอาตุงลาย “ปูรณฆฏะล้านนา” มาใช้ในการประดับตกแต่ง โดยตุงดังกล่าวซึ่งเป็นตุงลายหม้อน้ำนั้นมีความหมายถึง “หม้อน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์” ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดในการจัดการประชุม ขณะที่การเตรียมการในส่วนของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิระบบสื่อสาร ระบบน้ำ ระบบไฟ เครื่องปรับอากาศ ก็ได้เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว

ด้านนางเปรมกมล ธีโรภาส หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการดำเนินการในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการตกแต่งเมือง และได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ทั้งการเสริมผิวลาดยางบนถนนสายบ้านหนองผึ้ง หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง ถึงบ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ซึ่งเป็นถนนที่จะเข้าสู่โบราณสถานเวียงกุมกาม สถานที่ที่จะใช้จัดพิธีการต้อนรับและงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการแก่ผู้ เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 19 พ.ค. ขณะเดียวกันยังได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนสายสำคัญต่างๆ ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าพัก รวมถึงเส้นทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยในขณะนี้การดำเนินการคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90

ส่วนนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางในช่วงการประชุมว่า ได้จัดรถสี่ล้อแดงให้บริการในลักษณะของชัตเติลคาร์เพื่อรองรับผู้เข้าร่วม ประชุมและประชาชนที่จะเดินทางเข้าชมงาน โดยรถสี่ล้อแดงที่ให้บริการจะวิ่งในเส้นทางจากศูนย์ประชุมแอละแสดงสินค้า นานาชาติฯ เข้าสู่ถนนถนนเลียบคลองชลประทาน ถนนห้วยแก้ว ถนนรอบคูเมือง แล้วเลี้ยวเข้าถนนช้างม่อย ผ่านตลาดวโรรสแล้วเลี้ยวเข้าถนนท่าแพ เลี้ยวต่อเข้าถนนช้างคลาน ผ่านไนท์บาซาร์จนถึงสี่แยกแสงตะวัน เลี้ยวเข้าถนนศรีดอนชัย ผ่านโรงแรม The Chedi แล้วเลี้ยวเข้าสู่ถนนเจริญประเทศ ตามด้วยถนนท่าแพจนถึงประตูท่าแพ แล้วเข้าสู่ถนนรอบคูเมืองสายใน ผ่านโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเข้าสู่ถนนห้วยแก้ว ผ่านโรงแรม Chiang Mai Hills เข้าสู่ถนนเลียบคลองชลประทาน แล้วกลับเข้าสู่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ อีกครั้งหนึ่ง

สำหรับในส่วนของรูปแบบการจัดงานนั้น ดร.วสันต์ จอมภักดี คณะทำงานด้านสารัตถะกล่าวว่า การประชุมจะประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการในระหว่างวันที่ 14-20 พ.ค. การประชุมวิชาการ (Technical Workshop) ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (The Focus Area Sessions) ของภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศในวันที่ 19 พ.ค. และการประชุมระดับผู้นำประเทศ (Leaders Forum) ในวันที่ 20 พ.ค.

โดยในส่วนของการแสดงนิทรรศการจะประกอบด้วยพาวิลเลี่ยนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ พาวิลเลี่ยนมหาอุทกภัยในประเทศไทย พาวิลเลี่ยนแสดงนโยบายและการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของรัฐบาลและหน่วยงาน ของรัฐ และพาวิลเลี่ยนแสดงหลักการและแนวคิดของกลุ่มบริษัทที่เสนองานต่อรัฐบาลเพื่อ การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของชาติ กับบูธนิทรรศการด้านวิชาการใน 7 หัวข้อ ได้แก่ 1. ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อเศรษฐกิจและอาหาร 2. ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อชุมชนเมือง 3. ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม 4. ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 5. ความมั่นคงด้านน้ำและความสามารถในการฟื้นตัว 6. กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานเพื่อโลกที่มีความมั่นคงด้าน น้ำ และ 7. ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากน้ำ

ขณะที่การประชุมวิชาการและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจะเปิดโอกาสให้ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการน้ำ รวมทั้งข้อมูลด้านสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือภัยพิบัติและการใช้ ทรัพยากรน้ำระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม

ส่วนการประชุมระดับผู้นำประเทศจะเปิดโอกาสให้ผู้นำจากแต่ละประเทศได้ แสดงวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงด้านน้ำของผู้นำแต่ละประเทศ ก่อนที่ผจะมีการร่วมกันแถลงปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) สำหรับการประชุมในครั้งนี้

ขอบคุณ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspxNewsID=9560000056340 (ขนาดไฟล์: 185)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 11/05/2556 เวลา 03:25:07

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ – เชียงใหม่แถลงความพร้อมจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 2 ยันเดินหน้าตกแต่งเมือง-ศูนย์ประชุมฯ พร้อมรับการจัดงานแล้ว ด้านขนส่งระดมสี่ล้อแดงวิ่งบริการตลอดช่วงงาน ส่วนการประชุมเผยมีทั้งนิทรรศการด้านน้ำ-ประชุมวิชาการ-ประชุมเจ้าหน้าที่ อาวุโสและประชุมระดับผู้นำประเทศหารือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านจัดการน้ำ หลายหน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่รายงานความก้าวหน้าและยืนยันความ พร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 14 พ.ค. ที่จะถึงนี้ ในระหว่างการแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ (10 พ.ค. 2556) ณ ห้องเธียร์เตอร์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในการแถลงข่าวดังกล่าวซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 และมีนายอิดศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าวได้นำเสนอความคืบหน้า ของการดำเนินงานต่อสื่อมวลชน โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสถานที่จัดงานเปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตกแต่งสถานที่ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา ชาติฯ โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่การจัดนิทรรศการและการประชุม ซึ่งการตกแต่งทั้งหมดคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 10 พ.ค. โดยการตกแต่งอาคารสถานที่ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ นั้นได้ตกแต่งให้มีบรรยากาศแบบล้านนา โดยมารนำเอาตุงลาย “ปูรณฆฏะล้านนา” มาใช้ในการประดับตกแต่ง โดยตุงดังกล่าวซึ่งเป็นตุงลายหม้อน้ำนั้นมีความหมายถึง “หม้อน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์” ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดในการจัดการประชุม ขณะที่การเตรียมการในส่วนของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิระบบสื่อสาร ระบบน้ำ ระบบไฟ เครื่องปรับอากาศ ก็ได้เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว ด้านนางเปรมกมล ธีโรภาส หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการดำเนินการในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการตกแต่งเมือง และได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ทั้งการเสริมผิวลาดยางบนถนนสายบ้านหนองผึ้ง หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง ถึงบ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ซึ่งเป็นถนนที่จะเข้าสู่โบราณสถานเวียงกุมกาม สถานที่ที่จะใช้จัดพิธีการต้อนรับและงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการแก่ผู้ เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 19 พ.ค. ขณะเดียวกันยังได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนสายสำคัญต่างๆ ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าพัก รวมถึงเส้นทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยในขณะนี้การดำเนินการคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ส่วนนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางในช่วงการประชุมว่า ได้จัดรถสี่ล้อแดงให้บริการในลักษณะของชัตเติลคาร์เพื่อรองรับผู้เข้าร่วม ประชุมและประชาชนที่จะเดินทางเข้าชมงาน โดยรถสี่ล้อแดงที่ให้บริการจะวิ่งในเส้นทางจากศูนย์ประชุมแอละแสดงสินค้า นานาชาติฯ เข้าสู่ถนนถนนเลียบคลองชลประทาน ถนนห้วยแก้ว ถนนรอบคูเมือง แล้วเลี้ยวเข้าถนนช้างม่อย ผ่านตลาดวโรรสแล้วเลี้ยวเข้าถนนท่าแพ เลี้ยวต่อเข้าถนนช้างคลาน ผ่านไนท์บาซาร์จนถึงสี่แยกแสงตะวัน เลี้ยวเข้าถนนศรีดอนชัย ผ่านโรงแรม The Chedi แล้วเลี้ยวเข้าสู่ถนนเจริญประเทศ ตามด้วยถนนท่าแพจนถึงประตูท่าแพ แล้วเข้าสู่ถนนรอบคูเมืองสายใน ผ่านโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเข้าสู่ถนนห้วยแก้ว ผ่านโรงแรม Chiang Mai Hills เข้าสู่ถนนเลียบคลองชลประทาน แล้วกลับเข้าสู่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ อีกครั้งหนึ่ง สำหรับในส่วนของรูปแบบการจัดงานนั้น ดร.วสันต์ จอมภักดี คณะทำงานด้านสารัตถะกล่าวว่า การประชุมจะประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการในระหว่างวันที่ 14-20 พ.ค. การประชุมวิชาการ (Technical Workshop) ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (The Focus Area Sessions) ของภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศในวันที่ 19 พ.ค. และการประชุมระดับผู้นำประเทศ (Leaders Forum) ในวันที่ 20 พ.ค. โดยในส่วนของการแสดงนิทรรศการจะประกอบด้วยพาวิลเลี่ยนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ พาวิลเลี่ยนมหาอุทกภัยในประเทศไทย พาวิลเลี่ยนแสดงนโยบายและการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของรัฐบาลและหน่วยงาน ของรัฐ และพาวิลเลี่ยนแสดงหลักการและแนวคิดของกลุ่มบริษัทที่เสนองานต่อรัฐบาลเพื่อ การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของชาติ กับบูธนิทรรศการด้านวิชาการใน 7 หัวข้อ ได้แก่ 1. ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อเศรษฐกิจและอาหาร 2. ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อชุมชนเมือง 3. ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม 4. ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 5. ความมั่นคงด้านน้ำและความสามารถในการฟื้นตัว 6. กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานเพื่อโลกที่มีความมั่นคงด้าน น้ำ และ 7. ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากน้ำ ขณะที่การประชุมวิชาการและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจะเปิดโอกาสให้ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการน้ำ รวมทั้งข้อมูลด้านสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือภัยพิบัติและการใช้ ทรัพยากรน้ำระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม ส่วนการประชุมระดับผู้นำประเทศจะเปิดโอกาสให้ผู้นำจากแต่ละประเทศได้ แสดงวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงด้านน้ำของผู้นำแต่ละประเทศ ก่อนที่ผจะมีการร่วมกันแถลงปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspxNewsID=9560000056340

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...