กห.ร่วมประชุมหลายหน่วยงาน เตรียมทำคู่มือแนวทางปฏิบัติรับมือภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงกลาโหม 30 เม.ย.- พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมใน การบรรเทาสาธารณภัยระหว่างพลเรือนและทหาร โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ ผู้แทนสำนักผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ เข้าร่วมประมาณ 85 คน

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมของกระทรวงกลาโหมต่อการก้าวสู่การ เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ต้องทำงานร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือนในหลายมิติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านภัยพิบัติ โดยผลการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับองค์กรภาคประชาสังคมในการบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบคุณ http://www.mcot.net/site/content?id=517f4180150ba0f743000151#.UYHAaEqkPZ4 (ขนาดไฟล์: 175)

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 เม.ย 56
วันที่โพสต์: 2/05/2556 เวลา 02:53:44

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระทรวงกลาโหม 30 เม.ย.- พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมใน การบรรเทาสาธารณภัยระหว่างพลเรือนและทหาร โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ ผู้แทนสำนักผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ เข้าร่วมประมาณ 85 คน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมของกระทรวงกลาโหมต่อการก้าวสู่การ เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ต้องทำงานร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือนในหลายมิติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านภัยพิบัติ โดยผลการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับองค์กรภาคประชาสังคมในการบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ขอบคุณ http://www.mcot.net/site/content?id=517f4180150ba0f743000151#.UYHAaEqkPZ4

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...