แล้งจัด 29 จังหวัด น้ำในเขื่อนเหลือ 54%

แสดงความคิดเห็น

สภาพแหล่งน้ำที่แห้งขอด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันนี้ (12 เม.ย.) ว่า จังหวัดที่ยังคงมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุก เฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 46 จังหวัด โดยจังหวัดที่ประสบภัยแล้งระดับรุนแรง มีหมู่บ้านประสบภัยแล้งมากกว่าร้อยละ 50 มี จำนวน 29 จังหวัด ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ อุดรธานี มหาสารคาม ยโสธร ขอนแก่น นครราชสีมา สุโขทัย แพร่ จันทบุรี ตาก เชียงราย ร้อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ พะเยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ลำพูน เลย อุทัยธานี มุกดาหาร อุตรดิตถ์ น่าน เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บึงกาฬ ระนอง ศรีสะเกษ และ หนองบัวลำภูสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีปริมาตรน้ำในอ่างทั้งหมด 38,053 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุ ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 19.41 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบายวันนี้ 133.39 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขอบคุณ http://news.sanook.com/1179996/แล้งจัด-29-จังหวัด-น้ำในเขื่อนเหลือ-54เปอร์เซ็นต์ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 13/04/2556 เวลา 02:57:13 ดูภาพสไลด์โชว์ แล้งจัด 29 จังหวัด น้ำในเขื่อนเหลือ 54%

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สภาพแหล่งน้ำที่แห้งขอด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันนี้ (12 เม.ย.) ว่า จังหวัดที่ยังคงมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุก เฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 46 จังหวัด โดยจังหวัดที่ประสบภัยแล้งระดับรุนแรง มีหมู่บ้านประสบภัยแล้งมากกว่าร้อยละ 50 มี จำนวน 29 จังหวัด ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ อุดรธานี มหาสารคาม ยโสธร ขอนแก่น นครราชสีมา สุโขทัย แพร่ จันทบุรี ตาก เชียงราย ร้อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ พะเยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ลำพูน เลย อุทัยธานี มุกดาหาร อุตรดิตถ์ น่าน เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บึงกาฬ ระนอง ศรีสะเกษ และ หนองบัวลำภูสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีปริมาตรน้ำในอ่างทั้งหมด 38,053 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุ ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 19.41 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบายวันนี้ 133.39 ล้านลูกบาศก์เมตร ขอบคุณ http://news.sanook.com/1179996/แล้งจัด-29-จังหวัด-น้ำในเขื่อนเหลือ-54เปอร์เซ็นต์

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...