38 จังหวัดประกาศเป็นจังหวัดภัยพิบัติจากปัญหาภัยแล้ง... น้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง

แสดงความคิดเห็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังเก็บน้ำบ่อบาดาลพุ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น สามารถกักเก็บน้ำบาดาลให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งขอนแก่นเป็น 1 ใน 38 จังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดภัยพิบัติจากปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ ได้ส่งมอบถังกักเก็บน้ำบาดาลพุ จำนวน 5 ถัง ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุ พื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางอย่างยั่งยืน

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พบพื้นที่ภาคอีสานมีแหล่งน้ำบาดาลพุกว่า 1.7 ล้านไร่ ใน 7 จังหวัด ซึ่งมีปริมาณมากเพียงพอ สามารถขุดเจาะนำน้ำใต้ดินมาบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำทำกินในพื้นที่ให้กับชาว บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้อีกครั้ง โดยน้ำบาดาลพุยังลดการใช้พลังงานในการสูบ ด้วยน้ำมีแรงดันขึ้นสู่ผิวดินเข้าสู่ถังเก็บน้ำที่เตรียมไว้ นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ซึ่งชุมชนจะมีกรรมการในการบริหารน้ำให้กระจายทั่วหมู่บ้าน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สำรวจแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ จังหวัดที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก โดยยังมีน้ำใต้ดินกว่า 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่สามารถนำขึ้นมาใช้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างพอเพียง

ขอบคุณ... http://www.mcot.net/site/content?id=5160027c150ba0681b000401#.UWDUMTeq-Vo (ขนาดไฟล์: 175)

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 เม.ย. 56
วันที่โพสต์: 7/04/2556 เวลา 02:58:22

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังเก็บน้ำบ่อบาดาลพุ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น สามารถกักเก็บน้ำบาดาลให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งขอนแก่นเป็น 1 ใน 38 จังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดภัยพิบัติจากปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ ได้ส่งมอบถังกักเก็บน้ำบาดาลพุ จำนวน 5 ถัง ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุ พื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางอย่างยั่งยืน นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พบพื้นที่ภาคอีสานมีแหล่งน้ำบาดาลพุกว่า 1.7 ล้านไร่ ใน 7 จังหวัด ซึ่งมีปริมาณมากเพียงพอ สามารถขุดเจาะนำน้ำใต้ดินมาบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำทำกินในพื้นที่ให้กับชาว บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้อีกครั้ง โดยน้ำบาดาลพุยังลดการใช้พลังงานในการสูบ ด้วยน้ำมีแรงดันขึ้นสู่ผิวดินเข้าสู่ถังเก็บน้ำที่เตรียมไว้ นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ซึ่งชุมชนจะมีกรรมการในการบริหารน้ำให้กระจายทั่วหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สำรวจแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ จังหวัดที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก โดยยังมีน้ำใต้ดินกว่า 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่สามารถนำขึ้นมาใช้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างพอเพียง ขอบคุณ... http://www.mcot.net/site/content?id=5160027c150ba0681b000401#.UWDUMTeq-Vo

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...