ภัยพิบัติฉุกเฉิน - รู้หลบ

แสดงความคิดเห็น

เป็นดังที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายไว้ก่อนหน้าว่า ร้อนนี้ อุณหภูมิจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เพราะมีความกดอากาศสูงเข้ามา ทำให้บางพื้นที่ เช่น ภาคเหนือตอนบน ยังเจออากาศเย็นเป็นพัก ๆ

โลโก้ กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 18-23 มี.ค. มีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนอง มีลมกระโชกแรง ต้องระวังฤทธิ์ของลมกระโชกให้ดี ข้าวของที่แข็งแรงไม่พอ ทานไม่ไหว จะเสียหาย ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3–5 องศา อาจได้เจอตัวเลขปรอท 16–23 องศา เป็นบางพื้นที่ แต่โดยรวม ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง จะมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่ง ๆ เนื่องจากความกดอากาศสูง ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน กำลังอ่อนลง ทำให้มีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวตอนกลางวัน

ลมตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมที่ต้องย้ำเตือนบ่อย ๆ คือสถานการณ์น้ำ เหลือปริมาณน้อยเต็มแก่ ทุกวันนี้แบ่งให้ได้เพื่อการเพาะปลูก ตามแผนที่วางไว้ เพิ่มพื้นที่อาจได้รับความเสียหาย เพราะไม่มีน้ำส่งไปให้สิ่งที่มาพร้อมกับอากาศร้อน ความแห้งแล้ง น้ำขาดแคลน ในช่วงนี้ คือ ภัยแล้ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง) 36 จังหวัด 391 อำเภอ 2,680 ตำบล

26,555 หมู่บ้านเข้าไปแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงต่ออัคคีภัย ไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ตรวจสอบรอบบ้านให้ดี มีป่าหญ้า หรือใบไม้แห้ง ที่มีโอกาสติดลูกไฟ ลุกลามกระจายตัวได้ บางจุดแม้ไกลบ้าน แต่ความเดือดร้อนยังคงอยู่เพราะควันที่ทะลักเข้าใส่ จึงต้องระวังไกลตัวขึ้นอีกหน่อย แล้วประสานงานกับเจ้าหน้าที่หาทางถากถางซะจะเสี่ยงน้อยลง.

http://www.dailynews.co.th/technology/191468 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 21/03/2556 เวลา 03:10:46 ดูภาพสไลด์โชว์ ภัยพิบัติฉุกเฉิน - รู้หลบ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เป็นดังที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายไว้ก่อนหน้าว่า ร้อนนี้ อุณหภูมิจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เพราะมีความกดอากาศสูงเข้ามา ทำให้บางพื้นที่ เช่น ภาคเหนือตอนบน ยังเจออากาศเย็นเป็นพัก ๆ โลโก้ กรมอุตุนิยมวิทยาวันที่ 18-23 มี.ค. มีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนอง มีลมกระโชกแรง ต้องระวังฤทธิ์ของลมกระโชกให้ดี ข้าวของที่แข็งแรงไม่พอ ทานไม่ไหว จะเสียหาย ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3–5 องศา อาจได้เจอตัวเลขปรอท 16–23 องศา เป็นบางพื้นที่ แต่โดยรวม ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง จะมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่ง ๆ เนื่องจากความกดอากาศสูง ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน กำลังอ่อนลง ทำให้มีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวตอนกลางวัน ลมตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมที่ต้องย้ำเตือนบ่อย ๆ คือสถานการณ์น้ำ เหลือปริมาณน้อยเต็มแก่ ทุกวันนี้แบ่งให้ได้เพื่อการเพาะปลูก ตามแผนที่วางไว้ เพิ่มพื้นที่อาจได้รับความเสียหาย เพราะไม่มีน้ำส่งไปให้สิ่งที่มาพร้อมกับอากาศร้อน ความแห้งแล้ง น้ำขาดแคลน ในช่วงนี้ คือ ภัยแล้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง) 36 จังหวัด 391 อำเภอ 2,680 ตำบล 26,555 หมู่บ้านเข้าไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงต่ออัคคีภัย ไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ตรวจสอบรอบบ้านให้ดี มีป่าหญ้า หรือใบไม้แห้ง ที่มีโอกาสติดลูกไฟ ลุกลามกระจายตัวได้ บางจุดแม้ไกลบ้าน แต่ความเดือดร้อนยังคงอยู่เพราะควันที่ทะลักเข้าใส่ จึงต้องระวังไกลตัวขึ้นอีกหน่อย แล้วประสานงานกับเจ้าหน้าที่หาทางถากถางซะจะเสี่ยงน้อยลง. http://www.dailynews.co.th/technology/191468

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...