เตือนทั่วทุกภาครับมือภัยพิบัติอากาศแปรปรวน หลายรูปแบบ

แสดงความคิดเห็น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ว่า ระยะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายรูปแบบ โดยในพื้นที่ภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอากาศเย็น รวมถึงบางพื้นที่ยังประสบปัญหาไฟป่า และได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควัน ขณะที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบภัยแล้งรุนแรงหลายจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในเชิงรุก ตามหลัก 2P 2R นโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี และมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับสากล เน้นมาตรการเชิงป้องกันทุกรูปแบบ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ประจำจุดเสี่ยง ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย รวมถึงเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยง และลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการสนธิกำลังทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและควบคุมสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณ

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1362720869&grpid=&catid=19&subcatid=1906 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 9/03/2556 เวลา 03:59:29

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ว่า ระยะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายรูปแบบ โดยในพื้นที่ภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอากาศเย็น รวมถึงบางพื้นที่ยังประสบปัญหาไฟป่า และได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควัน ขณะที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบภัยแล้งรุนแรงหลายจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในเชิงรุก ตามหลัก 2P 2R นโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี และมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับสากล เน้นมาตรการเชิงป้องกันทุกรูปแบบ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ประจำจุดเสี่ยง ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย รวมถึงเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยง และลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการสนธิกำลังทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและควบคุมสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด ขอบคุณ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1362720869&grpid=&catid=19&subcatid=1906

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...