อบรมมิสเตอร์เตือนภัยเชียงราย เน้นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม-ดินถล่ม

แสดงความคิดเห็น

เชียงราย - จังหวัดทหารบกเชียงรายเปิดอบรม “มิสเตอร์เตือนภัย” ประจำปี 2556 เน้นอาสาสมัครในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะใน 3 อำเภอของเชียงราย ด้าน ปภ.แจ้งบ้านเรือนเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่ถล่มเมื่อหลายวันก่อน ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายเกือบหนึ่งพันหลัง สวนลำไยเสียหายกว่า 100 ไร่

วันนี้ (5 มี.ค.) ที่หน่วยฝึกวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย พ.อ.พัฒนา มาตร์มงคล รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ประจำปี 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัย และดินโคลนถล่มจาก อ.เมือง อ.แม่ลาว และ อ.พญาเม็งราย รวมทั้งหมด 35 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน เมื่อรวมกับอาสาสมัครอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 150 คน โดยต่างมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม หรือโคลนถล่ม อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย กล่าวว่า ในการฝึกอบรมจะเน้นให้ประชาชนและอาสาสมัครในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยเป็นสำคัญ เพื่อลดความรุนแรงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดกับผู้ประสบภัยพิบัติโดยตรง

มิสเตอร์เตือนภัยจะทำหน้าที่ประสานงานและแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อให้ร่วมกันเข้าไปป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที ทั้งด้านการซ้อมแผนเตือนภัยและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

“ภารกิจอาสาสมัครคือเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และใช้เครื่องมือสื่อสารแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วเป็นการลดความสูญเสีย จากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทั้งช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความสูญเสียน้อยที่สุด” นายณรงค์กล่าว

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า วันเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 แห่งในเขต อ.เมือง อ.พาน อ.ป่าแดด อ.เวียงชัย และ อ.เทิง ได้นำกระเบื้องไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เพื่อนำไปซ่อมแซมหลังคาแทนกระเบื้องที่แตกเสียหายจากแรงพายุฤดูร้อนเมื่อวัน ที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา

จากการสำรวจความเสียหายทั้งหมดพบว่า มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหมด 855 หลัง พื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะสวนลำไยประมาณ 100 ไร่ ซึ่งสำนักงานได้เสนอต่อจังหวัดให้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากวาตภัยแล้ว

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000027503 (ขนาดไฟล์: 185)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 6/03/2556 เวลา 04:26:42

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เชียงราย - จังหวัดทหารบกเชียงรายเปิดอบรม “มิสเตอร์เตือนภัย” ประจำปี 2556 เน้นอาสาสมัครในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะใน 3 อำเภอของเชียงราย ด้าน ปภ.แจ้งบ้านเรือนเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่ถล่มเมื่อหลายวันก่อน ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายเกือบหนึ่งพันหลัง สวนลำไยเสียหายกว่า 100 ไร่ วันนี้ (5 มี.ค.) ที่หน่วยฝึกวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย พ.อ.พัฒนา มาตร์มงคล รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ประจำปี 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัย และดินโคลนถล่มจาก อ.เมือง อ.แม่ลาว และ อ.พญาเม็งราย รวมทั้งหมด 35 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน เมื่อรวมกับอาสาสมัครอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 150 คน โดยต่างมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม หรือโคลนถล่ม อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย กล่าวว่า ในการฝึกอบรมจะเน้นให้ประชาชนและอาสาสมัครในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยเป็นสำคัญ เพื่อลดความรุนแรงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดกับผู้ประสบภัยพิบัติโดยตรง มิสเตอร์เตือนภัยจะทำหน้าที่ประสานงานและแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อให้ร่วมกันเข้าไปป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที ทั้งด้านการซ้อมแผนเตือนภัยและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง “ภารกิจอาสาสมัครคือเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และใช้เครื่องมือสื่อสารแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วเป็นการลดความสูญเสีย จากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทั้งช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความสูญเสียน้อยที่สุด” นายณรงค์กล่าว รายงานข่าวแจ้งอีกว่า วันเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 แห่งในเขต อ.เมือง อ.พาน อ.ป่าแดด อ.เวียงชัย และ อ.เทิง ได้นำกระเบื้องไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เพื่อนำไปซ่อมแซมหลังคาแทนกระเบื้องที่แตกเสียหายจากแรงพายุฤดูร้อนเมื่อวัน ที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา จากการสำรวจความเสียหายทั้งหมดพบว่า มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหมด 855 หลัง พื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะสวนลำไยประมาณ 100 ไร่ ซึ่งสำนักงานได้เสนอต่อจังหวัดให้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากวาตภัยแล้ว ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000027503

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...