ระนอง จัดเสวนา “บทบาทสื่อมวลชนกับการรับมือภัยพิบัติ”

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000026952 (ขนาดไฟล์: 185)

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 มีนาคม 2556 17:38 น.

ระนอง - ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง จัดงานเสวนา “บทบาทสื่อมวลชนกับการรับมือภัยพิบัติ” เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ที่มากับภัยธรรมชาติ รวมทั้งช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันป้องกันวิกฤต ด้านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแห่ร่วม

วันนี้ (4 มี.ค ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นประธานงานเสวนา “บทบาทสื่อมวลชนกับการรับมือภัยพิบัติ” โดยมีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยก 1 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนทุกแขนง อาสาสมัครกู้ภัย สมาชิกวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ด้าน นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ทำให้เกิดสาธารณภัยต่างๆ ทั้งอุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล ถือเป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลจึงได้หามาตรการเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยจัดเสวนา “บทบาทสื่อมวลชนกับการรับมือภัยพิบัติ” เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ และเตรียมการป้องกัน ทั้งเฝ้าระวังภัย และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์จากสาธารณภัย และภาวะวิกฤต เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการช่วยเหลือฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพเดิมอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังแก่ประชาชน

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์
วันที่โพสต์: 5/03/2556 เวลา 05:04:52

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ขอบคุณ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000026952 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 มีนาคม 2556 17:38 น. ระนอง - ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง จัดงานเสวนา “บทบาทสื่อมวลชนกับการรับมือภัยพิบัติ” เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ที่มากับภัยธรรมชาติ รวมทั้งช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันป้องกันวิกฤต ด้านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแห่ร่วม วันนี้ (4 มี.ค ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นประธานงานเสวนา “บทบาทสื่อมวลชนกับการรับมือภัยพิบัติ” โดยมีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยก 1 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนทุกแขนง อาสาสมัครกู้ภัย สมาชิกวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ด้าน นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ทำให้เกิดสาธารณภัยต่างๆ ทั้งอุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล ถือเป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลจึงได้หามาตรการเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยจัดเสวนา “บทบาทสื่อมวลชนกับการรับมือภัยพิบัติ” เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ และเตรียมการป้องกัน ทั้งเฝ้าระวังภัย และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์จากสาธารณภัย และภาวะวิกฤต เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการช่วยเหลือฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพเดิมอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังแก่ประชาชน

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...