สธ.เร่งส่งหมอช่วยน้ำท่วมนราฯ ล่าสุดป่วยกว่า 300 คน

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณ http://www.thairath.co.th/content/edu/329718 (ขนาดไฟล์: 4516)

ไทยรัฐออนไลน์ 1 มี.ค.56

เหตุการณ์น้ำท่วม

กระทรวงสาธารณสุข ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 10 ทีม ออกให้บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนราธิวาส ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วกว่า 300 คน ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด ปวดเมื่อย ขณะที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งให้บริการตามปกติ...

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 56 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัด นราธิวาส และจังหวัดพัทลุงว่า แนวโน้มระดับน้ำลดลงเรื่อยๆ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งไม่ได้รับความเสียหาย สามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

สำหรับ การดูแลประชาชนที่ประสบภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจรักษา พร้อมแจกยาชุดน้ำท่วม เพื่อใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยประจำครัวเรือนทุกวัน โดยเฉพาะที่จังหวัด นราธิวาส ได้ออกบริการทุกวัน วันละ 10 ทีม ให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัย 10 อำเภอ ผลการให้บริการพบผู้ป่วย 350 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด ปวดเมื่อย ไม่มีรายใดป่วยรุนแรง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งยาชุดน้ำท่วม ให้จังหวัดต่างๆ จังหวัดละ 25,000 ชุด ส่วนผลการเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู ในพื้นที่ทั้งกำลังประสบภัยและน้ำลดระดับลงแล้ว ยังไม่พบโรคระบาดแต่อย่างใด

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
วันที่โพสต์: 3/03/2556 เวลา 02:43:05 ดูภาพสไลด์โชว์ สธ.เร่งส่งหมอช่วยน้ำท่วมนราฯ ล่าสุดป่วยกว่า 300 คน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ขอบคุณ http://www.thairath.co.th/content/edu/329718 ไทยรัฐออนไลน์ 1 มี.ค.56 เหตุการณ์น้ำท่วม กระทรวงสาธารณสุข ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 10 ทีม ออกให้บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนราธิวาส ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วกว่า 300 คน ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด ปวดเมื่อย ขณะที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งให้บริการตามปกติ... เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 56 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัด นราธิวาส และจังหวัดพัทลุงว่า แนวโน้มระดับน้ำลดลงเรื่อยๆ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งไม่ได้รับความเสียหาย สามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ สำหรับ การดูแลประชาชนที่ประสบภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจรักษา พร้อมแจกยาชุดน้ำท่วม เพื่อใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยประจำครัวเรือนทุกวัน โดยเฉพาะที่จังหวัด นราธิวาส ได้ออกบริการทุกวัน วันละ 10 ทีม ให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัย 10 อำเภอ ผลการให้บริการพบผู้ป่วย 350 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด ปวดเมื่อย ไม่มีรายใดป่วยรุนแรง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งยาชุดน้ำท่วม ให้จังหวัดต่างๆ จังหวัดละ 25,000 ชุด ส่วนผลการเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู ในพื้นที่ทั้งกำลังประสบภัยและน้ำลดระดับลงแล้ว ยังไม่พบโรคระบาดแต่อย่างใด

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...