'เมืองน้ำดำ'อบรมเข้มอส.-อปพร.รับมือภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8126 ข่าวสดรายวัน

ขอบคุณ… http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNakkzTURJMU5nPT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE15MHdNaTB5Tnc9PQ==

กาฬสินธุ์ - นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 70 คน ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีนายเดชา พลกล้า รรท.หน.ปภ.กาฬสินธุ์ นายนิคม ปัญจวัฒน์ นอภ.เมืองกาฬสินธุ์ และนายสมบัติ บุญสุรี นายกทต.บึงวิชัย ร่วมมอบใบประกาศด้วย

งานดังกล่าวจัดโดยปภ.กาฬสินธุ์ และทต.บึงวิชัย เพื่อให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย บริหารจัดการสาธารณภัยด้วยตนเอง ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าช่วยเหลือ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในด้านการจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมจะเน้นให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ ฝึกทีมกู้ชีพ-กู้ภัยให้เป็นหน่วยเผชิญเหตุ ในการค้นหาช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย และพัฒนา อปพร.ให้เป็นกำลังในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของภาครัฐ

ที่มา: ข่าวสดรายวันออนไลน์
วันที่โพสต์: 27/02/2556 เวลา 05:57:29

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8126 ข่าวสดรายวัน ขอบคุณ…http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNakkzTURJMU5nPT0=§ionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE15MHdNaTB5Tnc9PQ== กาฬสินธุ์ - นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 70 คน ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีนายเดชา พลกล้า รรท.หน.ปภ.กาฬสินธุ์ นายนิคม ปัญจวัฒน์ นอภ.เมืองกาฬสินธุ์ และนายสมบัติ บุญสุรี นายกทต.บึงวิชัย ร่วมมอบใบประกาศด้วย งานดังกล่าวจัดโดยปภ.กาฬสินธุ์ และทต.บึงวิชัย เพื่อให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย บริหารจัดการสาธารณภัยด้วยตนเอง ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าช่วยเหลือ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในด้านการจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน การฝึกอบรมจะเน้นให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ ฝึกทีมกู้ชีพ-กู้ภัยให้เป็นหน่วยเผชิญเหตุ ในการค้นหาช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย และพัฒนา อปพร.ให้เป็นกำลังในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของภาครัฐ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...