ปภ.เผยมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 35 จังหวัด

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประสบภัยแล้ง

ขอบคุณ http://goo.gl/rroKT (ขนาดไฟล์: 0 )

ครอบครัวข่าว3ออนไลน์ 24 ก.พ.56

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยขณะนี้มีจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้ว 35 จังหวัด ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็เร่งจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองและขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวในรายการ'รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน' ถึงสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุดว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้ว 35 จังหวัด รวม 25,014 หมู่บ้าน หรือคิดเป็น 33 เปอร์เซ็นต์ของทั่วประเทศ ที่มีทั้งหมดกว่า 74,000 หมู่บ้าน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากปริมาณน้ำฝนน้อยลงมาก ประกอบกับแหล่งน้ำต้นทุนมีปริมาณน้อยกว่าปีก่อน

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแก้ไขสถานการณ์ไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหาภัยแล้ง โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาในส่วนของ 2P คือ การป้องกัน และการเตรียมการ โดยมีระบบบริหารจัดการและสั่งการแบบ Single Command สำหรับสิ่งที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว เช่น การเติมน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในถังน้ำกลางทั้ง 49,000 ถังทั่วประเทศ ซึ่งรวมแล้วมีปริมาณน้ำถึง 100 ล้านลิตร เพื่อสำรองน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

ขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุงระบบประปา และสำรวจจุดที่ขาดแคลนระบบประปาเพื่อจัดทำเพิ่มเติม โดยได้มีการใช้งบประมาณจากส่วนราชการ เพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้วไปแล้วราว 889 ล้านบาท ด้านนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพบว่า เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อน ทั้งนี้หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในมกราคม-เมษายนปีนี้ ได้มีการจัดเตรียมสต็อกเครื่องสูบน้ำไว้สำหรับทั่วประเทศ ตลอดจนการจัดหาแหล่งน้ำดิบ การขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ประชาชนได้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค

ที่มา: ครอบครัวข่าว3ออนไลน์
วันที่โพสต์: 24/02/2556 เวลา 03:07:27 ดูภาพสไลด์โชว์ ปภ.เผยมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 35 จังหวัด

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พื้นที่ประสบภัยแล้ง ขอบคุณ… http://goo.gl/rroKT ครอบครัวข่าว3ออนไลน์ 24 ก.พ.56 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยขณะนี้มีจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้ว 35 จังหวัด ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็เร่งจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองและขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวในรายการ'รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน' ถึงสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุดว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้ว 35 จังหวัด รวม 25,014 หมู่บ้าน หรือคิดเป็น 33 เปอร์เซ็นต์ของทั่วประเทศ ที่มีทั้งหมดกว่า 74,000 หมู่บ้าน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากปริมาณน้ำฝนน้อยลงมาก ประกอบกับแหล่งน้ำต้นทุนมีปริมาณน้อยกว่าปีก่อน ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแก้ไขสถานการณ์ไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหาภัยแล้ง โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาในส่วนของ 2P คือ การป้องกัน และการเตรียมการ โดยมีระบบบริหารจัดการและสั่งการแบบ Single Command สำหรับสิ่งที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว เช่น การเติมน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในถังน้ำกลางทั้ง 49,000 ถังทั่วประเทศ ซึ่งรวมแล้วมีปริมาณน้ำถึง 100 ล้านลิตร เพื่อสำรองน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุงระบบประปา และสำรวจจุดที่ขาดแคลนระบบประปาเพื่อจัดทำเพิ่มเติม โดยได้มีการใช้งบประมาณจากส่วนราชการ เพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้วไปแล้วราว 889 ล้านบาท ด้านนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพบว่า เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อน ทั้งนี้หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในมกราคม-เมษายนปีนี้ ได้มีการจัดเตรียมสต็อกเครื่องสูบน้ำไว้สำหรับทั่วประเทศ ตลอดจนการจัดหาแหล่งน้ำดิบ การขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ประชาชนได้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...